Crisisgroep Jeugd 12-18 jaar Groningen

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Groningen
Aanmelden

Aanmelden crisis Jeugdhulp (24/7)
Tel: 088 - 065 2240
(b.g.g.: 06-1531 8569)

Voor overige vragen:
Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-0652288 en trajectmanagement.no@legerdesheils.nl 


Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.
Toon meer
Crisisgroep Jeugd 12-18 jaar Groningen />
								<div class=
location_on
Contactadres
Jensemaheerd 173
9736 CL Groningen

Informatie & kenmerken

JongLeren helpt kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag. Ze hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, schulden, gebruiken middelen, verzuimen school of zijn in aanraking geweest met de politie. Daarnaast is er vaak  sprake van gedragsproblematiek en problemen in het eigen netwerk. Door hulp op maat leggen we een stabiele basis waar de jeugdige mee verder kan. Deze hulp kan allerlei vormen krijgen en de veiligheid van het kind staat altijd voorop.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
Jongeren

Specificaties

De Crisisgroep in Groningen richt zich op jongeren die per direct niet meer thuis kunnen wonen. De reden van deze acute crisis is divers; opvoedproblematiek, psychosociale problematiek en/of de daginvulling verloopt problematisch. De groep biedt voor 5 jongeren tegelijk een tijdelijke verblijfsplek.

Onze eerste zorg is het creëren van een stabiele en veilige leefomgeving. Bij ons vindt de jongere naast onderdak ook een luisterend oor en hulp bij problemen. Tegelijk wordt gekeken in afstemming met het ambulante team welke mogelijkheden er zijn om de situatie thuis te herstellen, zodat de jongere terug kan naar huis. Mogelijkheden zijn Crisisinterventie (ambulant spoedhulptraject) of een traject Terug naar Thuis. Wanneer blijkt dat terugkeer naar huis (voorlopig) niet binnen de mogelijkheden valt, wordt in nauwe afstemming met de verwijzer gekeken naar passende vervolghulp.

Binnen de groep wordt gewerkt aan onder andere contactherstel met ouders/verzorgers, sociale vaardigheden, passende dagbesteding en woonvaardigheden. De begeleiding onderhoudt korte lijntjes met de betrokkenen en plaatsende instanties, zodat snel gehandeld kan worden.

De crisisopname heeft een duur van vier tot zes weken. Indien nodig kan een verzoek tot verlenging ingediend worden.