Vliet & Burgh

Crisisopvang jonge kinderen

JongLeren is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze cliënten hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen: ouder(s), leraren, trainers, baas etc. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.

Vliet & Burgh

Bij Vliet & Burgh bieden we crisisopvang voor kinderen tussen 6-12 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De opvang is in groepsverband (leefgroep).

Aanmelden

Voor aanmelding is een geldige verwijzing nodig van het jeugdteam of sociaal wijkteam van de wijk/woonplaats waar het kind staat ingeschreven.
Financiering verloopt conform afspraken uit het ‘toewijzingsprotocol jeugdhulp’ danwel het ‘verwijs - en toewijzingsprotocol jeugdhulpDen Haag’ van het H-10 inkoopbureau.

Aanmelding kinderen Vliet & Burgh via:

Vliet & Burgh
T 070 300 46 66
perdirectsecretariaat.gld@legerdesheils.nl