JongLeren

Hulpaanbod voor jeugdigen met een complexe hulpvraag

JongLeren is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze cliënten hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen: ouder(s), leraren, trainers, baas etc. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.

Grote diversiteit

Door de flexibele en brede samenstelling is JongLeren inzetbaar bij verschillende cliëntprofielen. Zo hebben we naschoolse dagbehandeling voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en jongeren vanaf 12 jaar, die beiden kampen met een licht verstandelijke beperking. We helpen  jongeren van 12 tot 18 jaar oud waarbij sprake is van een combinatie van meerdere problemen. Waaronder bijvoorbeeld aanraking met politie, frequent verzuim van school of werk, schulden, middelen gebruik etc. Maar ook in geval van crisis kan JongLeren ingezet worden om hulp te bieden.

Behandeling op maat

JongLeren omvat vele soorten hulpverlening. We hebben (partiële of permanente) verblijfscomponenten, (ambulante) ondersteuning, pleegzorg, gezinshuizen, training en (dag)behandeling, vormen van toezicht, als ook vrije tijdsbesteding en werk. Door de brede samenstelling kan op basis van de behoeften van de cliënt, flexibel en op maat een traject ingezet worden. Hierbij kunnen de verschillende vormen van hulp gelijktijdig of achtereenvolgend worden ingezet. We kijken niet alleen naar de jeugdige, maar ook naar het (pedagogisch) milieu en het netwerk. Hiermee willen wij de cliënt een zo solide mogelijke basis geven om mee verder te gaan, tijdens en na de geboden hulpverlening.

Eigen familie eerst

De kwaliteit van leven in en met het gezin van herkomst, familie en omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. In eerste instantie wordt altijd gezocht naar mogelijkheden binnen het biologische netwerk. Hierbij staat de veiligheid van het kind voorop.

In de maatschappij

Met JongLeren geven wij hulp en steun om de jeugdige een stabiele en veilige basis te geven. We leren ze leeftijd adequate vaardigheden en competenties aan, zodat ze zo optimaal mogelijk toegerust zijn op participatie in de maatschappij. Denk hierbij aan vaardigheden die te maken hebben met school, werk, vrije tijd, sociale vaardigheden, woonvaardigheden etc.

Duur

De duur is verschillend per geboden traject.

Aanmelden

Afhankelijk van de hulpvraag en het daarbij passende hulpaanbod kunt u zich op diverse manieren aanmelden. Kijk hiervoor op de voor u dichtstbijzijnde regio pagina.