Zingeving

Waarom leef ik? Bestaat God? Het zijn vragen die iedereen kent. Het Leger des Heils zoekt met u mee naar zingeving en antwoorden op levensvragen.
image

Kerkgenootschap

Het Leger des Heils is niet alleen een professionele hulpverleningsorganisatie. Het Leger des Heils is in de eerste plaats een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Het methodisme is een stroming die in de achttiende eeuw in de Engelse (Anglicaanse) kerk opkwam en later een eigen kerkgenootschap vormde. Methodisten leggen de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en willen dat geloof ook laten zien in de wijze waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen. In 1946 is het Leger des Heils in Nederland officiëel erkend als kerkgenootschap.

Samenkomsten

Het Leger des Heils heeft kerken op vijftig plaatsen in Nederland. Elke zondag komen we daar bij elkaar om ons geloof te beleven en te vieren. We maken muziek, zingen, lezen uit de Bijbel en denken met alkaar na over hoe we zin geven aan ons leven, en aan dat van anderen.

Alpha-cursus

Wat is geloven? en hoe lees ik de Bijbel? Vragen die beantwoord worden in de Alpha-cursus. Een cursus voor iedereen die meer wil weten over het geloof, de Bijbel en de kerk. Bij onze korpsen worden regelmatig Alpha-cursussen gegeven.

Pastorale zorg

Soms gebeuren er ingrijpende dingen in een mensenleven. Het Leger des Heils biedt pastorale zorg aan mensen die dat nodig hebben. We hebben goede gesprekken die helpen om zaken een plek te geven.

Milroy

"Het mooie is dat je hier mag zijn wie je bent. Je wordt geaccepteerd en je mag meedoen. Dat vind ik het mooie aan het Leger des Heils."

Muziek

Muziek speelt binnen het Leger des Heils een grote rol. Muziek maken doe je samen en het verbindt. In veel plaatsen waar het Leger actief is zijn open koren en muziekgroepen. Zin om te zingen of een muziekinstrument te bespelen? Doe dan mee, of kom gewoon eens luisteren.

Bijbelstudie

Voor wie dieper wil graven en meer wil leren over wat er in de Bijbel staat, organiseert het Leger des Heils Bijbelstudies. Samen met anderen gaan we op zoek naar wat er in de Bijbel staat, hoe we dat kunnen intepreteren en wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven.