Veldwerk

Outreachend naar mensen die op straat leven en zorg mijden

Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen met directe praktische hulp en slaat een brug naar verdere hulpverlening. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, veelal verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Daarmee zijn zij niet alleen zichzelf tot last, maar ook hun omgeving. Zij zoeken zelf geen hulp, eerder mijden zij contact met hulpverleners.

Outreachend

Veldwerkers zoeken deze mensen op. Op straat, onder de brug, in het bos of in een kraakpand. We helpen de mensen met koffie, soep, een warme deken en een goed gesprek. Zo ontstaat contact en maken mensen kennis met hulpverlening. Vaak duurt het lang voordat het vertrouwen zover gewonnen is, dat mensen verdere hulp willen aanvaarden. Sommige veldwerkers hebben een verpleegkundige of para-medische achtergrond. Zij zijn in staat psychische problemen te herkennen en verlenen medische hulp als dat nodig is, zoals wondverzorging of medicijnverstrekking.
Naast het Veldwerk in stedelijke omgevingen, is er ook een dienstenbureau op Schiphol, dat mensen opvangt die nergens terecht kunnen en hen doorverwijst naar een plek om te slapen.

Een betere buurt

Wij bekommeren ons om de mensen die op straat leven. Buurtbewoners vervullen hierbij een belangrijke functie. Wanneer zij zich zorgen maken om een buurtgenoot, weten zij het Leger des Heils te vinden. Door Veldwerk vermindert overlast, criminaliteit en geweld. Daardoor vermindert ook het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij buurtbewoners.

Gustav

"Mijn leven speelde zich af op twee vierkante meter achter het sparrebosje. Als ik niet op zoek was naar eten of drugs sliep ik. Ik gebruikte alleen zo nu en dan wat, elke dag rennen om te scoren was niets voor mij. Nu gebruik ik medicijnen en woon bij het Leger des Heils. Elke dag dank ik God, dat Jeannet me niet opgaf. Ik heb rust in mijn hoofd, een bed en eten."

Soepbus

Onderdeel van Veldwerk is de alom bekende soepbus. De soepbus trekt een aantal keer per week er op uit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep, koffie, brood, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen.
Niet iedereen die soep komt halen, is dak- en of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Anderen hebben te maken met verslavingen, een slechte gezondheid, schulden of psychische problemen. Zelf gaan ze niet op zoek naar professionele hulp. Soep is vaak de eerste stap op weg naar verbeteringen. We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we de mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden.
We rijden met de soepbus in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Eindhoven, Heerlen, Venlo en Maastricht. In Utrecht en Groningen rijdt een soepfiets.

Vrijwilligers

Binnen de afdeling Veldwerk maken we veel gebruik van vrijwilligers. Samen met professionals vormen zij het volhardende team dat klaar staat voor de meest kwetsbaren onder ons.

Aanmelden

Het eerste contact leggen we zelf. Soms komen we met cliënten in contact via voorzieningen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de politie of sociale dienst. Is de cliënt toe aan een stap verder? Dan helpen wij met de vervolgstap en het eventueel verkrijgen van de juiste indicatie.

Standplaatsen Soepbus

De soepbus  is iedere maandag- en woensdagavond te vinden bij de bushalte van winkelcentrum Zuidplein en de openbare bibliotheek (Blaak).