Veldwerk Amersfoort

Zorgaanbod
Veldwerk en soepbus
Beschrijving
Outreachend naar mensen die op straat leven en zorg mijden
Product
Veldwerk en soepbus
Aanmelden

Het eerste contact leggen we zelf. Soms komen we met cliënten in contact via voorzieningen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de politie of sociale dienst. Is de cliënt toe aan een stap verder? Dan helpen wij met de vervolgstap en het eventueel verkrijgen van de juiste indicatie. Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Toon meer
Veldwerk Amersfoort />
								<div class=
location_on
Neptunesplein 66K
3814 BR Amersfoort

Informatie & kenmerken

Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen die contact en hulp vermijden. Deze mensen hebben vaak meerdere problemen: naast dakloosheid is er bijvoorbeeld sprake van schulden, psychiatrische problemen of verslaving. We zoeken deze mensen op met een soepbus of -fiets en slaan een brug naar verdere hulpverlening. Daarnaast verlenen we directe hulp in de vorm van het geven van eerste levensbehoeften en eerste (medische) hulp.

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen
Ouderen

Specificaties

Veldwerk Amersfoort zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op. We proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden te vinden en bieden hun praktische hulp. Zo slaan we een brug naar de verdere hulpverlening, voor wie deze mensen vaak onzichtbaar zijn.

De mensen die wij opzoeken zijn vaak dak- of thuisloos en hebben veelal te maken met meerdere problemen. Denk aan verslaving, schulden en psychische problemen. Deze mensen zijn niet altijd in staat om zelf hulp te zoeken of te vragen. Soms omdat ze het zelf niet willen, maar vaker omdat ze het ze niet lukt. Onze veldwerkers zoeken deze mensen op en gaan het gesprek aan. Samen proberen we te zoeken naar een passende oplossing.

Soepfiets Amersfoort

Het in contact komen met deze dak- en thuislozen doen we op verschillende manieren. Eén daarvan is de soepfiets. Iedere dinsdagavond trekt een medewerker, samen met vrijwilligers en een soepfiets gevuld met broodjes, koffie, soep en meer door Amersfoort. Zij gaan langs onder bruggen, in parken en op andere plekken waarvan we weten of vermoeden dat er dakloze mensen verblijven. Zo zien we direct hoe de situatie van deze mensen eruitziet en wat we eventueel kunnen betekenen. Het uiteindelijke doel van de soepfiets is opsporing en signalering, het leggen van contact en het opstarten van hulpverlening.

Impact

Veldwerk levert niet alleen een positieve bijdrage aan dak- en thuislozen, maar ook aan inwoners van de stad Amersfoort. We kijken om naar de mensen die op straat leven en verminderen op die manier overlast, criminaliteit en geweld.

Over de methodiek Streetlevel

Het Veldwerk is onderdeel van de afdeling en methodiek Streetlevel. Met deze afdeling wil het Leger des Heils Midden-Nederland een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de toenemende dak- en (t)huisloosheid in de regio. Streetlevel fungeert middels outreachend werk als verbindende schakel tussen dak- en (t)huisloze mensen, andere afdelingen van het Leger des Heils en externe samenwerkingspartners.

Het fundament van Streetlevel bestaat uit drie pijlers:

  • Mobiel werken -  mensen op straat, die ondersteuning nodig hebben maar deze onvoldoende krijgen via de reguliere wegen, worden bereikt. Zij ontvangen directe praktische hulp op straat van Street Level.
  • Relationele benadering - mensen op straat voelen zich door Street Level gezien en gehoord. Er is aandacht voor hen, zij doen er toe, ook de mensen die nu geen toegang hebben tot de opvang worden geholpen. Door het aangaan van een relatie ontstaat er vertrouwen om van daaruit samen te kijken naar de wensen van iemand.
  • Netwerken - Mensen op straat wordt dankzij een intensieve samenwerking met interne afdelingen en externe samenwerkingspartners sneller geholpen om – waar mogelijk en gewenst – hun dak- en (t)huisloosheid te beëindigen. 

Het methodisch handelen van Street Level bestaat uit een combinatie van relationeel handelen en systematisch handelen waarbij de basis het uitgaan van herstel is. Onder herstel verstaat het Leger des Heils het herwinnen van wat voor een deelnemer een zinvol en menswaardig bestaan in de samenleving is. Het herstelproces is uniek en persoonlijk.

Met de soepfiets op zoek naar buitenslapers

Met de soepfiets op zoek naar buitenslapers

De soepfiets brengt soep bij dak- en thuislozen . Hoe gaat dat in coronatijd?