Veldwerk Gouda

Zorgaanbod
Veldwerk en soepbus
Beschrijving
Outreachend naar mensen die op straat leven en zorg mijden
Product
Veldwerk en soepbus
Aanmelden

Het eerste contact leggen we zelf. Soms komen we met cliënten in contact via voorzieningen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de politie of sociale dienst. Is de cliënt toe aan een stap verder? Dan helpen wij met de vervolgstap en het eventueel verkrijgen van de juiste indicatie.

Heeft u vragen?

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl.

Toon meer
location_on
IJssellaan 2a
2806 TK Gouda

Informatie & kenmerken

Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen die contact en hulp vermijden. Deze mensen hebben vaak meerdere problemen: naast dakloosheid is er bijvoorbeeld sprake van schulden, psychiatrische problemen of verslaving. We zoeken deze mensen op met een soepbus of -fiets en slaan een brug naar verdere hulpverlening. Daarnaast verlenen we directe hulp in de vorm van het geven van eerste levensbehoeften en eerste (medische) hulp.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
Ouderen
pets
Huisdieren toegestaan

Specificaties

Veldwerk:

Een kop koffie en broodjes, een slaapzak, en nog veel meer: zorg die bij jou past. Wanneer je denkt dat er niemand er meer voor je is, het systeem gefaald heeft en je klaar bent met hulpverleners, juist dan moet je bij de veldwerkers zijn. Zij blijven dicht bij je, ze luisteren echt naar je, doen wat er gedaan moet worden en ze geven je niet op. Team Veldwerk Gouda van het Leger des Heils zoekt dak- en thuislozen op die op straat leven en zorg mijden. We helpen met praktische hulp (zoals koffie, deken een goed gesprek) en slaan een brug naar verdere hulpverlening. De mensen die wij opzoeken hebben meerdere langdurige en complexe problemen.

Team Veldwerk Gouda kan ondersteuning bieden in casussen waarin mensen thuis vastlopen, waardoor complexe situaties of zorgmijdend gedrag ontstaat. Het team probeert tóch contact met hen te krijgen. Door niet op te geven ontstaat er vaak een opening. Ons doel is om de zelfredzaamheid van de cliënt te versterken en de eigen regie te behouden.

Kwartiermaken:

Wat een mooi moment: ‘Een ex-dakloze heeft een eigen woning.’

Na een periode op straat en/of in de opvang is het heel fijn om een eigen plek en rust te hebben en deze tijd achter je te laten. Dit kan iemand doen besluiten om geen hulpverlening meer te willen. Vaak spelen er nog zaken waardoor (nieuwe) problemen op de loer liggen. Opnieuw de stap maken naar de hulpverlening is dan groot. Wij als kwartiermakers willen deze mensen blijven monitoren en ervoor zorgen dat mensen beter kunnen landen in hun nieuwe woonomgeving.

'Herhaalde dakloosheid voorkomen.' - ons doel als Kwartiermaker

Wij willen mensen die niet (meer) onder zorg zijn beter laten landen in de wijk. De focus ligt op het veranderen van de omgeving van de deelnemer. Wij zoeken naar plaatsen waar ontmoeting mogelijk is en waar het verschil mag bestaan, met als doel het bereiken van duurzame relaties en samenwerkingen.Als kwartiermakers zijn wij verbinders, wij maken contact met de deelnemer.Hierbij staan wij naast de persoon en werken we vanuit een relatie vangelijkwaardigheid. Met andere hulpinstanties, sociale initiatieven, etc. bouwen wij een netwerk op rondom de omgeving van de deelnemer. Wij dagen hen uit een actieve houding aan te nemen en deelnemers actief met wederzijds respect te benaderen.

Wonen Eerst:

Wonen Eerst is er voor hen die het niet lukt om, ondanks het huidige  hulpverleningsaanbod, dat te doen wat nodig is om zelfstandig te gaan wonen. Ze hebben dit wel geprobeerd, maar hun zoektocht naar een stabiele en duurzame woonplek lukt niet, ze kunnen zich niet houden aan de voorwaarden die hiervoor staan, zoals het aanleveren van informatie, het nakomen van afspraken of in een opvang wachten op een woning.

Om in aanmerking te komen voor Wonen Eerst is het belangrijk dat er geen grote problemen op het gebied van lichamelijke gezondheid zijn welke in de weg staan om zelfstandig te wonen.

Aandragen van kandidaten doe je door naam, geboortedatum en BSNnummer te sturen naar woneneerstgouda@legerdesheils.nl. Je ontvangt als reactie een uitgebreid aanemldformulier.

Belangrijk is dat kandidaat niet op de hoogte gesteld wordt van het aandragen voor Wonen Eerst.

In de begeleiding vanuit Wonen Eerst staat de relatie centraal. We zijn er voor jou en ondersteunen je waar jij dat prettig vindt, met het doel in je eigen woning te kunnen blijven wonen.