Ontmoeten & Verbinden Ede

Zorgaanbod
Veldwerk en soepbus
Beschrijving
Outreachend naar mensen die op straat leven en zorg mijden
Product
Veldwerk en soepbus
Aanmelden

Het eerste contact leggen we zelf. Soms komen we met cliënten in contact via voorzieningen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de politie of sociale dienst. Is de cliënt toe aan een stap verder? Dan zorgen wij voor de juiste indicatie.                                          

Meer informatie kunt u opvragen via ons Klant Contact Centrum Gelderland, tel. 088 065 6700.

Toon meer
location_on
Van Essenkwartier 2
6711 VL Ede

Informatie & kenmerken

Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen die contact en hulp vermijden. Deze mensen hebben vaak meerdere problemen: naast dakloosheid is er bijvoorbeeld sprake van schulden, psychiatrische problemen of verslaving. We zoeken deze mensen op met een soepbus of -fiets en slaan een brug naar verdere hulpverlening. Daarnaast verlenen we directe hulp in de vorm van het geven van eerste levensbehoeften en eerste (medische) hulp.

Specificaties

Ontmoeten & Verbinden is, sinds 2013, een initiatief van de gemeente Ede en heeft als doel om zorg en aandacht te bieden aan dak- en thuislozen in onze (centrum-) gemeente Ede! In de eerste plaats zoeken -en leggen wij contact met de doelgroep en bieden ondersteuning daar waar vraag naar is en waar zij zich bevinden. We gaan af op meldingen van buitenslapers, zorgen voor praktische hulp en leiden toe naar zorg. O&V is er ook voor dak- en thuislozen die al of geen hulpvraag hebben, niet ingeschreven staan of tussen wal en schip van bestaande hulpverleningsstructuren vallen. Ook zijn we beschikbaar voor consultatie/advies. We zijn zichtbaar op straat aanwezig en je herkent ons aan onze Leger des Heils – jas!

Dak- en thuislozen hebben vaak te maken met problemen op verschillende leefgebieden, zoals psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, problemen op het gebied van financiën, wonen, etc.

Bemoeizorg
O&V biedt ‘bemoeizorg’ aan dak- en thuislozen in (centrum-) gemeente Ede. Het is de bedoeling dat hiermee de drempel naar zorg verlaagd wordt zodat deze groep mensen de zorg krijgt die ze nodig hebben. O&V zoekt en houdt contact met de groep dak- en thuislozen (en hun directe omgeving) door deze mensen op te zoeken, contact te leggen en bieden ondersteuning daar waar vraag naar is! We werken samen met maatschappelijke opvang, maatschappelijke toegang gemeente Ede, dag- en nacht opvang, Housing First en 'nulde-lijnorganisaties'. Er zijn korte lijnen met toezicht/handhaving, politie en de afdeling veiligheid.

O&V richt zich op dak- en thuislozen vanaf 18 jaar en ouder in de (centrum-) gemeente Ede!

Weer aansluiten bij de Maatschappij
Daarnaast helpt O&V dak- en thuislozen weer aansluiting te vinden bij de lokale maatschappij. Dat doen ze door zelf activiteiten te organiseren, door mensen te betrekken bij activiteiten die in wijken georganiseerd worden of door ze in contact te brengen met andere mensen in hun buurt. Op die manier worden er kleine stappen gezet op weg naar (opnieuw) deelname aan de maatschappij.


Aanmelden

Instanties in (centrum-) gemeente Ede kunnen een melding doen bij Ontmoeten & Verbinden van personen die in aanmerking komen voor de zorg. Ook biedt het project advies voor burgers en organisaties die vragen hebben over de dak- en thuislozen!

Contact
Voor overleg, kennismaking of anderszins.... belt, appt of mailt u met:

AnneBeth van Pijkeren, Maatschappelijk Werkster

Annebeth.van.Pijkeren@legerdesheils.nl

T 06-1544 2984

&

Arent Veldhuizen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

a.veldhuizen@legerdesheils.nl

T 06-3061 3292