Wonen - hulp met onderdak voor volwassenen

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat dit alleen intern geboden kan worden. Bij anderen is het krijgen van een dak boven het hoofd een onderdeel van de hulpvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de hulp die wij bieden in combinatie met onderdak. Hieronder vindt u een opsomming van de diverse mogelijkheden. Via het rode knopje kunt u doorlinken voor meer informatie.

Nachtopvang

Van de Straat

Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij Van de Straat voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie en een computer met internet en veelal de mogelijkheid om een arts te zien of iemand van de sociale dienst.
Meer over Nachtopvang

Een nieuwe start met 24 uurs begeleiding

Herstart

Bij Herstart is er 24 uur per dag begeleiding. Cliënten krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden. Duur: gemiddeld zestien maanden.
Meer over Een nieuwe start met 24 uurs begeleiding

Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang

Huis en Haard

Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.
Meer over Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang

Woontraining jongvolwassenen tot 25 jaar

Vast en Verder

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen.
Meer over Woontraining jongvolwassenen tot 25 jaar

Opvang na detentie

Prison Gate Office (PGO)

Prison Gate Office helpt mensen die binnenkort vrijkomen na een verblijf in een penitentiaire inrichting.
Meer over Opvang na detentie