Persvoorlichting

Voor alle persvragen en woordvoering rondom het Leger des Heils kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing, Communicatie & PR van het Leger des Heils. Voor regionale persvragen, zie de contactgegevens verder op deze pagina.

Landelijke persvragen

Afdeling Marketing, Communicatie & PR

Tijdens kantooruren
036 - 53 98 111
E-mail: communicatie@legerdesheils.nl

Buiten kantooruren
Menno de Boer
06 - 512 176 53
E-mail: menno.de.boer@legerdesheils.nl

Persvragen Jeugdbescherming & Reclassering

Menno de Boer 
06 - 512 176 53
E-mail: communicatie.ljr@legerdesheils.nl

Regionale persvragen

Voor regionale persvragen, neem contact op met:

Regio Noordoost
Provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Noordwest Overijssel en de Noordoostpolder.
Afdeling communicatie
088 - 065 2240
communicatie.noordoost@legerdesheils.nl

Regio Oost
Provincies Overijssel (exclusief Steenwijkerland en omgeving Zwolle) en Gelderland (exclusief omgeving Nijmegen).
Afdeling Communicatie 
088-0656700
info.oost@legerdesheils.nl

Regio Midden-Nederland
Provincies Utrecht en Flevoland (exclusief Noordoostpolder) en Gooi en Vechtstreek.
Jeltsje Wiersma
06-25765536
jeltsje.wiersma@legerdesheils.nl

Regio Noordwest
Provincie Noord-Holland (exclusief Gooi en Vechtstreek) en omgeving Den Haag.
Tamara
 van der Spek
06 12280607
tamara.vander.spek@legerdesheils.nl

Regio Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Sheila Slob
T 06 464 042 29
E s.slob@legerdesheils.nl

Regio Rijmond Zuidwest
Ida Wiersma
T 06 10 554 533 (werkdagen: di en do)
ida.wiersma@legerdesheils.nl

Op de andere dagen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het secretariaat.
T 010 2229888
zwn.secretariaat@legerdesheils.nl

Regio Zuidoost
Provincies Limburg en Noord-Brabant (exclusief West-Brabant), en omgeving Nijmegen.
Nicolette Bos
06-24 45 90 16
nicolette.bos@legerdesheils.nl

Blijf op de hoogte

Wilt u worden toegevoegd aan onze medialijst, stuur dan een e-mail met uw contactgegevens, medium en specialisatie. Wij nemen uw gegevens op in onze medialijst en u ontvangt onze persberichten.