Missie

Leger des Heils Noord

Het Leger des Heils Noord staat voor mensen die hulp nodig hebben. Ras, achtergrond,  geaardheid, geslacht of politieke overtuiging spelen geen rol. Ook niet of de hulpvrager wel of niet in God gelooft. Het Leger des Heils biedt hulp die aansluit bij de specifieke situatie van de hulpvrager, Daarbij zijn samenhangend, vasthoudend, laagdrempelig en zingevingsgericht onze kernwaarden.

Het Leger des Heils staat voor samenhangend.  Onze cliënten hebben vaak te maken met meerdere problemen tegelijkertijd. Onze medewerkers brengen in kaart op welke gebieden de cliënt hulp nodig heeft. Dat kan hulp zijn op het gebied van: 1. huisvesting; 2. woonvaardigheden; 3. lichamelijke gesteldheid; 4. psychische gesteldheid; 5. verslaving; 6. sociale vaardigheden; 7. relatie met justitie; 8. financiën; 9. dagbesteding; 10. zingeving. Het allerbelangrijkste is dat de zorg naadloos aansluit bij de behoefte van de cliënt. Lees verder…..

 

Leger des Heils Noord helpt kinderen en volwassenen, gezinnen en alleenstaanden bij:

  1. voorkomen van sociale uitsluiting;
  2. outreachende zorg in crisissituaties;
  3. crisisinterventie bij te zware last;
  4. opvang en hulp in eerste levensbehoeften;
  5. hulp bij het weer greep krijgen op het bestaan;
  6. een veilige leef- en ontwikkelomgeving;
  7. ondersteuning naar zelfstandigheid;
  8. nazorg voor het behoud van zelfstandigheid.

Leger des heils algemeen

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.