Agenda

Het Leger des Heils gaat voor TOEKOMST en PERSPECTIEF voor alle burgers, zodat ook de meest kwetsbare mensen kunnen meedoen en tot hun bestemming komen. We sluiten aan bij wat nodig is en bieden samen met de overheid, bedrijfsleven, onderwijs en anderen zorg, herstel en participatie en bovenal KANSEN voor iedereen. ALTIJD!

Aanmelden

Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze
trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM).

Hoe bereikbaar:

Haarlem
In Haarlem zijn de trajectmanagers vijf
dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 088-0657132 en BTM.haarlem@legerdesheils.nl

Hilversum
In Hilversum zijn de trajectmanagers vijf dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 088-0657304 en
BTM.hilversum@legerdesheils.nl

Voor crisisplaatsingen buiten kantoortijd kunt u bovenstaande telefoonnummers bellen en wordt u doorverwezen.
Aanmeldformulier Leger des Heils W&G Noord-Holland