Cliëntenraad

Binnen het Leger des Heils vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze hulpverlening steeds verder te verbeteren. Om dat te kunnen doen, is kritische input van onze deelnemers onmisbaar. De Cliëntenraad is voor onze organisatie daarom een belangrijk adviesorgaan.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit deelnemers die wonen of gebruik maken van diensten van het Leger des Heils. De deelnemer kan ook vertegenwoordigd worden door derden. Om alle taken te kunnen behartigen zijn nieuwe leden van harte welkom. Ieder lid levert vrijwillig vanuit zijn ervaring, opleiding en achtergrond een bijdrage.

De leden van de Cliëntenraad hebben contact met hun eigen achterban op de afdelingen.
Deelnemers van afdelingen die geen vertegenwoordiging hebben in de Cliëntenraad, kunnen de Cliëntenraad per e-mail benaderen. Deze afdelingen worden regelmatig bezocht door leden van de Cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie, over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de zorg, zoals de Cliënttevredenheid of veranderingen op de afdelingen. Daarnaast adviseert de Cliëntenraad de directie over belangrijke ontwikkelingen zoals veiligheid en leefbaarheid.

Moet ik bij de cliëntenraad zijn als ik een klacht heb?

De cliëntenraad behandelt onderwerpen die alle deelnemers aangaan. Individuele klachten en problemen kun je melden bij de cliëntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.

Meer informatie en contact