Cliëntenraad Welzijns- & Gezondheidszorg

Binnen het Leger des Heils vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze hulpverlening steeds verder te verbeteren. Om dat te kunnen doen, is kritische input van onze deelnemers onmisbaar. De Cliëntenraad is voor onze organisatie daarom een belangrijk adviesorgaan.

Hieronder vind je de contactgegevens van de cliëntenraad in jouw regio.

Regio Rijnmond Zuidwest

Regio Rotterdam Rijnmond: rzw.clientenraadrr@legerdesheils.nl
Regio Zuidwest Nederland: rzw.clientenraad.zwn@legerdesheils.nl

Regio Noordoost

Cliëntenraad Leger des Heils W&G Noordoost
Dokter van Thienenweg 2, 8025 AL Zwolle
T 088 - 065 2240
E no.clientenraad@legerdesheils.nl

Folder clientenraad NoordoostRegio Midden-Nederland

Regio Midden-Nederland

Voor vragen kunt u contact opnemen met André Verhamme, ambtelijk secretaris van de cliëntenraden van Leger des Heils Midden-Nederland, via: andre.verhamme@legerdesheils.nl.

Goodwillcentra Amsterdam

Rode Kruisstraat 24 
1025 KN Amsterdam
T 020 - 630 11 11 
clientenraad.gwca@legerdesheils.nl 

Regio Oost

Postbus 1198
7301 KB  Apeldoorn
T.    06-25761765
E.    clientenraadoost@legerdesheils.nl

Folder Clientenraad Oost