De Bijbel

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT). De Bijbel is eigenlijk niet één boek, maar een hele verzameling boeken, brieven, gedichten en verhalen.

Bijbel

Christenen zien dit boek als heilig. Het is dan wel niet door God geschreven, maar het bevat wel zijn Woord. Het is een boek dat heel veel lagen heeft en waar je dus steeds weer nieuwe dingen in ontdekt. Veel verhalen en uitspraken kun je op meerdere manieren uitleggen. Christenen zijn het over die uitleg lang niet altijd eens. Het is dan ook niet ongebruikelijk om eerst te bidden, en dán te lezen. De Heilige Geest kan dan helpen om de Bijbelteksten te lezen zoals die zijn bedoeld.  

Als je nog niet bekend bent met de Bijbel, kun je nog wel eens schrikken van het Oude Testament. Je leest daar veel over wraak en straf. Het is soms moeilijk om dat te rijmen met het beeld van God als liefdevol en vergevend. Toch heb je het Oude Testament nodig om het Nieuwe Testament te begrijpen. Het oudere gedeelte legt als het ware een fundering; het geeft richting aan voor het lezen. Je moet eerst weten wat er kapot was, om te begrijpen dat het weer gemaakt moest worden. Onthoud bij het lezen ook dat God rechtvaardig is en dat voor Hem geen onrecht kan bestaan. Dat verklaart vaak veel. Begrijp je bepaalde gedeeltes echt niet? Praat er eens over met anderen of ga eens naar een korps of kerk. Daar worden moeilijke stukken vaak uitgelegd. 

Levenslessen en uitleg over God

Het Nieuwe Testament gaat over het leven en de dood van Jezus Christus. Dit deel bevat veel levenslessen en uitleg over God. Jezus was niet alleen Zijn Zoon, maar ook een wijs leraar, op de aarde om de ware betekenis van de wetten van God aan het licht te brengen. De relatie tussen God en mensen was in het eerste deel verstoord, maar wordt in het tweede deel gerepareerd door Jezus. En alle voorspellingen uit dat eerste deel komen uit in het tweede deel. 

Houd in gedachten dat het Nieuwe Testamtent als het ware de vervulling is van het Oude Testament. Je mag dus leven naar het tweede deel, met Jezus Christus als je voorbeeld. En ook hier geldt: het gaat niet om de wet, maar om het geloof!

Nieuwsgierig geworden? De verhalen zijn oorspronkelijk geschreven in Grieks en Hebreeuws. Er zijn meerdere vertalingen in omloop, waarvan een aantal in wat ouderwetser Nederlands. ‘De Bijbel in Gewone Taal’ is de meest recente versie. Deze leest het makkelijkst. Probeer het gewoon eens!      

Verder lezen