Heilige Geest

De Heilige Geest is ‘God op aarde’. God woont weliswaar in de hemel, maar tegelijkertijd is Hij hier bij ons. Voor zijn dood beloofde Jezus dat in Zijn plaats een 'Trooster' en 'raadsman' op aarde zou komen.
image

Probeer het je voor te stellen als een warme wind. Een wind die door de wereld waait, warmte geeft waar het koud is, zuurstof geeft, waarin je soms flarden van kinderstemmen hoort. Het is een ademtocht. Die ademtocht gaat door alles heen en kan overal bij.

Het woord ‘geest’ betekent hier dus absoluut geen ‘spook’ of ‘bovennatuurlijke kracht’. De Geest is God zelf. De Bijbel zegt dat God de Heilige Geest stuurde na het overlijden van het Jezus. Jezus was bij ons, maar de Heilige Geest is ‘in’ ons. Dichterbij kan God eigenlijk niet komen. 

‘De geest krijgen’

Denk eens aan de volgende uitdrukkingen: de geest krijgen, geestdriftig zijn, de tegenwoordigheid van geest hebben. Het gaat in al die zegswijzen eigenlijk om een bepaalde helderheid in je hoofd. Stel: een goeie vriend van jou heeft iets moeilijks meegemaakt. Als je daar met hem over in gesprek gaat, merk je ineens dat de woorden vanzelf komen. Hoe meer je vertelt, hoe meer je voelt dat het waar is wat je zegt. Je wordt steeds enthousiaster. En je vriend is enorm geholpen.

Precies in dat soort dingen is de Heilige Geest. Die Geest is hier om mensen te helpen en ze te ondersteunen. Hij wordt daarom ook wel de ‘Trooster’ genoemd. Hij zorgt voor kalmte als je in paniek bent, voor innerlijke troost als je het moeilijk hebt en Hij helpt je bidden. Je kunt Hem ervaren als inspiratie of als innerlijk vuur. De Geest is ook rust. Laat alles eens uit je handen vallen, sluit je ogen en zwijg een tijdje. Je zult de Heilige Geest het makkelijkst ervaren, als je zelf heel stil bent.