Psalm 63

De Bijbel staat vol met prachtige liederen en gedichten. Vaak zijn deze ook heel goed 'bidbaar'. Spreekt onderstaand psalm je aan? Dan is het zeker de moeite waard het bijbelboek 'Psalmen' eens in te zien. Dit lied werd geschreven door David, die 'een man naar Gods hart' wordt genoemd.

God, u bent mijn God!
Ik zoek u,
met heel mijn hart verlang ik naar u,
mijn hele lichaam verlangt naar u.
Om mij heen is het dor en droog,
nergens vind ik water.

Ik verlang naar u,
want ik heb u gezien in uw tempel.
Daar zag ik hoe machtig u bent.
Ik wil voor u zingen,
want uw liefde is meer waard dan mijn leven.

Mijn leven lang wil ik u prijzen,
met mijn handen omhoog tot u bidden.
Dat is genoeg voor mij,
dat is alles wat ik verlang.
Ik wil voor u juichen en zingen.

's Nachts lig ik wakker en dan denk ik aan u,
steeds weer noem ik uw naam.
Want u hebt mij altijd geholpen.
Bij u ben ik veilig,
en ik juich van vreugde.
Ik wil dicht bij u zijn,
want u houdt mij vast,
u beschermt mij.

Mijn vijanden willen mij doden.
Jaag ze weg naar het land van de dood,
diep in de aarde.
Laat ze sterven door geweld,
laat wilde dieren hen aan stukken scheuren!

Dan zal de koning blij zijn, God,
en heel uw trouwe volk zal gelukkig zijn.
Maar leugenaars zullen voor altijd zwijgen.