Jezus Christus

God zelf zegt in de Bijbel over Jezus: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor Hem is groot.’ Ook jij bent een kind van God, en hij houdt ook van jou. Maar Jezus is de enige mens die ooit geleefd heeft naar Gods wil, de enige die nooit een fout maakte. Hij leefde precies zoals God het had bedoeld.

Jezus Christus

Jezus werd geboren in Bethlehem in Israël. Hij was een bijzonder intelligente jongen; al op twaalfjarige leeftijd wist hij de wijste mannen van die tijd te imponeren met zijn enorme kennis van de Bijbel (die toen nog alleen uit het Oude Testament bestond).

Gedurende zijn leven deed hij allerlei wonderen. Hij maakte doden levend en zieken beter, en hij veranderde water in wijn. Maar hij was ook bevriend met prostituees en belastinginners, mensen aan de rand van de samenleving. Drie jaar lang trok hij rond om de mensen te vertellen van God. Dat was ook zijn taak op deze aarde: hij kwam om Gods wil te doen, en om ons, mensen, te verlossen. Het aantal volgelingen van Jezus groeide gestaag. Een grote groep mensen reisde met hem mee van stad tot stad. Ze noemden hem ‘rabbi’, ofwel ‘meester’. De koningen en priesters van die tijd voelden zich bedreigd. De populariteit van Jezus maakte hen zenuwachtig.  Ze wilden van hem af. Toen Jezus 33 jaar oud was, werd hij ter dood veroordeeld. Deze man, zonder enige zonde, stierf aan het kruis.

Jezus werd weer levend

Dit alles was eeuwen eerder al voorspeld door verschillende profeten. Profeten zijn mensen die in de Bijbel de toekomst voorspellen of Gods woord doorgeven. De Zoon van God zou geboren worden, en sterven, zodat onze zonden vergeven zouden worden. Dat gebeurde. Jezus ving de kogel voor ons op, als het ware. Hij stierf inderdaad een gruwelijke dood. Maar daar hield het verhaal niet op. Er was ook voorspeld dat Hij weer op zou staan. Ook dit gebeurde: na twee dagen dood in een graf gelegen te hebben, werd hij op de derde dag weer levend. Hij heeft zich na zijn dood laten zien aan zijn vrienden, maar ook aan onbekenden. Eén keer verscheen hij zelfs aan 500 mensen tegelijk! Ruim een maand na de kruisiging verliet Jezus de wereld echt. In de Bijbel staat dat ‘een wolk hem meenam’ naar de hemel. Wij vieren dat nog altijd met Hemelvaartsdag.