Voor iedereen een plek

Voor iedereen een plek

Over alle soorten locaties van het Leger des Heils

Nieuws 26 januari 2022 Tekst: Geke van Wijnen / Beeld: Tirza Beekhuis

Het Leger des Heils heeft ruim 200 locaties door heel Nederland. Van het hoofdkwartier in Almere tot de dagopvang in Terneuzen, van de buurthuiskamer in Roermond tot het korpsgebouw in Delfzijl. Wat gebeurt er eigenlijk precies in al die gebouwen? Scroll hieronder langs onze locaties.

Voor iedereen een plek

19 DAG- EN NACHTOPVANGLOCATIES
Het Leger des Heils heeft verschillende soorten locaties voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Locaties voor dagopvang heten ‘Hier en nu’, nachtopvang heet ‘Van de straat’ en de locaties die beide bieden heten DNO (Dag en Nacht Opvang).

Voor iedereen een plek

25 DOMUSSEN
In een Domus wonen mensen die anders daken thuisloos zouden zijn (domus is Latijn voor ‘huis’). De meeste bewoners hebben verslavings- en/of psychiatrische problematiek. In de Domus krijgen ze structuur en begeleiding, zodat ze een passende dagindeling kunnen maken. Het uiteindelijke doel is zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Voor iedereen een plek

1 VERSLAVINGSKLINIEK
Verslavingskliniek De Wending is niet zo maar een afkickkliniek. Hier helpt het Leger mensen met een lichte verstandelijke beperking niet alleen om van hun verslaving af te komen, maar proberen zij ook hun leven weer op de rit te krijgen. Zo wordt er naast hulpverlening voor verslaving bijvoorbeeld ook GGZ en schuldhulpverlening aangeboden.

Voor iedereen een plek

120 BUURTHUISKAMERS
De buurthuiskamer is er voor iedereen. Er zijn er nu 120 en de komende jaren komen er alleen maar meer bij. Vrijwilligers creëren een veilige, gezellige plek waar buurtbewoners terecht kunnen voor een kop koffie, een goed gesprek, praktische hulp of een doorverwijzing naar professionele hulp.

Voor iedereen een plek

1 HOSPICE
Hospice Rozenheuvel is een specialistisch verpleeghuis waar mensen worden opgenomen die aan het einde van hun leven zijn gekomen. Soms verblijven er ook ernstig zieke mensen om hen te kunnen helpen met pijnbestrijding. Alle zorgverleners en vrijwilligers hebben als doel om de laatste fase van iemands leven zo prettig mogelijk in te vullen.

Voor iedereen een plek

49 KORPSEN
Een korpslocatie is een combinatie van een kerk en een buurthuiskamer. Op zondag zijn er samenkomsten, en ook doordeweeks zijn er ook allerlei activiteiten, zoals kinderclubs en gebedsgroepen.

Voor iedereen een plek

17 GEZINSHUIZEN
In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die al veel hebben meegemaakt en niet bij hun ouders kunnen wonen. De situatie in een gezinshuis lijkt op een pleeggezin, alleen worden er meer kinderen tegelijk opgenomen en is één van de ouders hulpverlener: een soort professionele opvoeder.

Voor iedereen een plek

14 LOCATIES VAN JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING
De stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering heeft veertien kantoren in heel Nederland. Vanuit die kantoren werken onze collega’s die gezinnen, jongeren en ex-gedetineerden begeleiden. Het kantoor wordt gebruikt om gesprekken te voeren en als uitvalsbasis om mensen te bezoeken.

Voor iedereen een plek

19 50|50-WORKCENTERS
In een 50|50-workcenter krijgen mensen die lang geen werk hebben gehad de kans om te re-integreren. In de workcenters worden allerlei mooie dingen gemaakt, zoals fietsen en houten tafels. Ook wordt er groente verbouwd in moestuinen.

Voor iedereen een plek

7 VERPLEEGHUIZEN
Het Leger des Heils heeft veel ervaring met mensen met multi-problematiek: kwetsbare mensen die bijvoorbeeld verslaafd zijn geweest, psychiatrische problemen hebben en een sociaal netwerk missen. Deze mensen kunnen vaak nergens terecht wanneer ze oud worden. Het Leger vangt hen op in gespecialiseerde verpleeghuizen. Maar het Leger des Heils heeft ook ‘gewone’ verpleeghuizen voor mensen zonder multi-problematiek.

107 KLEDINGWINKELS EN RESHARE STORES
Het Leger des Heils zamelt al kleding in sinds 1885. Tegenwoordig zijn we de grootste textielinzamelaar van Nederland. De verzamelde kleding gaat naar de Reshare Stores [10 locaties], tweedehandskledingwinkels [97 locaties] of wordt gerecycled.

1 HOOFDKWARTIER
Vanuit het hoofdkwartier in Almere wordt de landelijke organisatie Leger des Heils geleid. Er wordt leiding gegeven aan de eenheden Welzijns- en Gezondheidszorg en en het Kerkgenootschap. Ook vind je er dienstverlenende afdelingen zoals Human Resourches, Fondsenwerving en Communicatie.