Privacyverklaring Algemeen

Het Leger des Heils streeft ernaar om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt het Leger des Heils zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepassing

Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van de privacyverklaring in het algemeen. Bekijk hieronder op welke manier u met het Leger des Heils te maken heeft en lees via de betreffende link de volledige privacyverklaring:

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het Leger des Heils neemt deze verantwoordelijkheid serieus.

Beveiliging en toegang

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen, het beveiligd verzenden van online formulieren en een speciale privacyfunctionaris; de Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Het Leger des Heils bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan het Leger des Heils moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan. Nadere informatie over bewaartermijnen vindt u in de aanvullende Privacyverklaringen.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Aanpassing
U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren.

Inzage en verwijdering
U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door het Leger des Heils worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Verstrekking aan derden

Het Leger des Heils schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Links naar derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacystatements. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Het Leger des Heils is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hoe deze derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding

Iedere medewerker van het Leger des Heils die de beschikking heeft over persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen.

Uw privacyinstellingen

Het Leger des Heils gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Hieronder leggen we uit welke technieken we gebruiken en hoe dat van invloed kan zijn op uw privacy. 

  • Functionele cookies
    Puur technische en functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites optimaal functioneren en veilig werken. Hiermee kunnen we ook jouw privacyvoorkeuren opslaan. Deze cookies staan standaard aan.
  • Personalisatie techniek
    Dit maakt het voor u makkelijker om te navigeren en relevante pagina's sneller te vinden.
  • Social media cookies
    U ziet berichten op social media die gebaseerd zijn op uw interesses.

Privacyinstellingen wijzigen
Via onderstaande knop kunt u uw privacyvoorkeuren beheren. Functionele cookies plaatsen we standaard en kunt u niet uitschakelen. Uw voorkeuren zijn van toepassing op alle websites van het Leger des Heils.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheden voor klachtenmelding zoals beschreven in een van de aanvullende privacyverklaringen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om zich te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:
fg@legerdesheils.nl
Leger des Heils
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3006
1300 EH Almere

Wijzigingen privacyverklaring

Het Leger des Heils behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te bregen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Juni 2018, versie 1.1