Aanvullende privacyverklaring cliënten en deelnemers

Het Leger des Heils streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat binnen Leger des Heils Welzijns- & Gezondheidszorg (W&G) en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) doen.