Domus

Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen zoeken we naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.

Eigen kracht

Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en spreken deze kracht aan. Hierdoor worden onze cliënten zelfredzamer. Dit leidt tot het voorkomen van dakloosheid, een afname van overlast en een vermindering van criminaliteit.

Kees

"Ik heb veel gestolen om rond te kunnen komen en drugs te kopen. Ik had ook altijd ruzie met de politie, ze moesten altijd mij hebben. Bij Domus heb ik weer wat rust gevonden, ze helpen me met de aanpak van mijn verslaving en om overzicht te krijgen in de vele boetes."

Aanmelden

Clënten uit de regio Haaglanden kunnen zich aanmelden bij:

Aanmelding Domus 1 (beschermd wonen. bij psychiatrische diagnose en verslaving):
met een nog geldige ZZP GGZ-C-indicatie, een VG indicatie vanuit de WLZ, een gemeentelijke beschikking voor beschermd wonen of een justitiële indicatie.
Als u geen indicatie heeft, kunt u contact opnemen en kunnen wij beoordelen wij of u toch in aanmerking komt voor een beschikking voor beschermd wonen.
Bureau Traject Management
T 070 - 360 55 07
gld.btminfo@legerdesheils.nl

Aanmelding Domus 2 (bij verslavingsproblematiek en vermoeden van psychiatrie):
Centraal Coordinatiepunt van de gemeente Den Haag (CCP)
via een Aanmeld Diagnose Formulier
Zie voor meer informatie de aanmeldwebsite van het CCP.

Aanmelding Domus 3 (bij verslavingsproblematiek):
Centraal Coordinatiepunt van de gemeente Den Haag (CCP)
via een Aanmeld Diagnose Formulier
Zie voor meer informatie de aanmeldwebsite van het CCP.

Cliënten uit de regio Noord-Holland kunnen zich aanmelden bij:

Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM)   

Hoe bereikbaar:
De trajectmanagers vijf dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar op 088-065 71 32 en op BTM.haarlem@legerdesheils.nl