Domus Nijmegen

Domus biedt een thuis aan 24 mannen en vrouwen, die sociaal uitgesloten zijn als gevolg van complexe problemen. Domus is er voor hen die nergens meer welkom zijn. Voor ‘veelplegers’ waar de politie of justitie geen raad mee weet. Meestal zijn deze mannen en vrouwen langdurig verslaafd aan drugs en/of alcohol en spelen er psychiatrische stoornissen. In veel gevallen heeft dat tot overlast of ander ongewenst gedrag geleid, waardoor zij ook met politie en/of justitie in contact zijn gekomen. Domus haalt deze mensen van de straat. Vangt ze op, zorgt voor rust, woonruimte en ondersteuning en zet ze weer op eigen benen.

Hoe werken wij?

Bij Domus krijgen cliënten een eigen kamer met douche en wc. Een cliënt deelt met zeven anderen een huiskamer en een keuken. Samen met de begeleiding wordt er gekookt en gegeten. Domus sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft en staat naast de cliënt. De begeleider stemt met de cliënt zorgplannen af, die gericht zijn op dagbesteding, woonvaardigheden, lichamelijke en psychische gesteldheid, vrije tijd, verslaving, sociale contacten, financiën en zingeving. Bij Domus is het toegestaan om op eigen kamer te gebruiken. Hier worden wel individuele afspraken over gemaakt. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met verslavingszorg en andere instellingen.

Maatschappelijk belang

Domus voorkomt dakloosheid, overlast en criminaliteit. Door mensen onderdak te geven, ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af. Volgens onderzoek levert iedere euro die in deze groep mensen wordt geinvesteert, een grotere besparing voor de samenleving op. Hierbij valt te denken aan de inzet van politie en justitie, uitkeringen, ziekenhuiszorg en schadeverzekeringen.

Aanmelden

De toeleiding van cliënten vindt plaats vanuit verschillende instanties en/ of meldpunten. Cliënten worden aangemeld via de dag- en nachtopvang, de politie, de GGZ of kunnen zichzelf aanmelden bij Domus.

Wilt u meer informatie of uzelf of iemand anders aanmelden?
Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum Gelderland tel. 088 – 090 18 10.