Domus+ Batelaar

beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen

Domus+ is een beschermde woonvorm voor volwassen mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking die veelvuldig in aanraking (dreigen te) komen met justitie en vaak problematisch middelen gebruiken. Domus+ biedt stabiliteit en veiligheid. Samen met de bewoner brengen we de hulpvragen in kaart en werken we aan een passend perspectief.

Domus+ Batelaar is een beschermde woonvorm in een landelijke en prikkelarme omgeving met 24-uursbegeleiding. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De hulpverlening sluit aan bij de zorgvraag van de bewoner, met als doel dat bewoner zo zelfstandig mogelijk kan meedoen in de samenleving. We bieden een duidelijke structuur en gaan aan de slag met leefgebieden als woonvaardigheden, dagbesteding, verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met justitie.

Op de locatie wordt gebruik van middelen gedoogd. In het persoonlijk plan worden afspraken gemaakt over middelengebruik.

Bij Domus+ werken we met huisregels zoals het deurbeleid. Om rust en veiligheid te waarborgen, moet iedere bewoner zich bij binnenkomst of verlaten van de unit melden.

Werk

Bewoners worden bij 50|50 Workcenter begeleid naar dagbesteding of werk. Voor bewoners die een beschermde werkplek nodig hebben of door de problematiek niet buiten het terrein kunnen werken, biedt 50|50 werkzaamheden aan op het terrein. Denk hierbij aan productiewerkzaamheden en groenvoorziening.

Maatschappelijk belang

Domus+ draagt bij aan het terugdringen van recidive. Dit voorkomt dakloosheid, overlast en criminaliteit. Ook kan het bijdragen aan het terugdringen van het individuele gebruik van middelen. Hiervoor werken we samen met deskundigen op het gebied van verslaving, GGZ en VG zorg.

Indicaties

Domus+ is een woonvoorziening voor mensen met een licht verstandelijke beperking, veelal hebben de bewoners een IQ tussen de 50 en 85. Bij een aanmelding wordt zorgvuldig gekeken of iemand past in onze beschermde woonvoorziening. Voor een plaatsing bij Domus+ heeft een deelnemer een indicatie nodig via justitie (Forensische Zorg) of de Wet Langdurige Zorg.

Informatie en aanmelden

Bureau Trajectmanagement (BTM)
T. 088 - 090 18 10
E. btm.gelderland@legerdesheils.nl

Indien u een indicatie heeft voor langdurige zorg (WIz-indicatie) heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.
Lees hier meer over deze ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover.