Overdracht zorg Villa Boerebont naar het Leger des Heils

Nieuws 24 juni 2024

Per 1 juli 2024 wordt het aanbod van Villa Boerebont, zorgaanbieder in Breda, via een gecontroleerde zorgoverdracht overgenomen door het Leger des Heils W&G Rijnmond Zuidwest.

Op dit moment staat de continuïteit van de zorg centraal. De beschermde woonvormen De Blink en Terheijden worden opgenomen in het aanbod beschermd wonen (Huis en Haard) van het Leger des Heils. Dit geldt ook voor de ambulante begeleiding en het aanbod van dagbesteding bij de Moerbei. Deze laatste wordt onderdeel van 50|50 dagbesteding.

Aanmelding
De aanmelding van nieuwe cliënten (wij noemen deze ‘deelnemers’), gaat vanaf 1 juli via het Leger des Heils. Deze aanmelding verloopt centraal via ons Bureau Trajectmanagment (BTM). Bij BTM kunt u ook terecht voor vragen over ons zorgaanbod en om een casus te bespreken

Het Bureau Trajectmanagement is op werkdagen van 9:00-12:00 en van 13:00 tot 16:30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl. 

Contact
Het zorgaanbod in Breda valt onder regio Rijnmond Zuidwest.
Bekijk de contactgegevens van het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest