Een kijkje bij Domus Almere

24-uurs Beschermd Wonen

Beschermd wonen

In Domus Almere wonen mensen van wie het leven zo ontwricht is geraakt dat ze complexe en soms chronische problemen hebben op verschillende levensterreinen. Ze hebben een psychiatrische aandoening, vaak gecombineerd met een verslaving en een licht verstandelijke beperking. Door hun levenskracht aan te boren en de juiste ondersteuning te bieden, kan persoonlijk herstel en meedoen in de samenleving mogelijk worden. Het Leger des Heils biedt deze mensen nieuwe kansen, met integrale, specialistische en praktische hulp op maat, die inzet op herstel van het gewone leven.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

'Ik ken dat gevoel: is er wel een plekje voor mij in de wereld?'

'Ik ken dat gevoel: is er wel een plekje voor mij in de wereld?'

13 oktober 2022 •

Meest gestelde vragen over Domus

Ben je nieuwsgierig naar onze bewoners, deze specifieke vorm van Beschermd Wonen of wat wij onze bewoners zoal bieden in een Domus? Bekijk dan de meestgestelde vragen hieronder. 

1
Mag je drugs gebruiken in een Domus?

Middelengebruik is in een Domus toegestaan, maar alleen op de eigen kamer.

2
Gaan mensen niet meer gebruiken als ze dat onbeperkt kunnen doen?

De ervaring leert dat mensen juist minder gaan gebruiken als ze in een Domus wonen. Doordat de stress van het op straat wonen wegvalt en het gebruik gereguleerd is toegestaan vermindert de drang om te scoren.

3
Hangen er bij een Domus ook dealers rond?

Domus-bewoners hebben in het algemeen vaste dealers. Zij zijn bij de begeleiding bekend en met hen worden afspraken gemaakt dat er niet in het openbaar wordt gedeald. Op de naleving van die afspraak wordt toegezien. Hangt er een onbekende persoon rond het gebouw waarvan wordt vermoed dat het een dealer is, dan grijpt het personeel in of wordt de politie gebeld.

4
Wat is de rol van de politie bij een Domus?

De wijkagent is zeer regelmatig in de Domus. Hij of zij kent de problematiek van de bewoners en streeft ernaar een relatie met hen op de bouwen. Als de bewoners elders in de stad overlast geven, dan spreekt de agent hen erop aan.

5
Wat doet het personeel in een Domus?

Het Domus-team bestaat uit persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders, gedragswetenschappers en trajectmanagers. Allemaal hebben ze een eigen rol in het begeleiden van de bewoner. Samen met de bewoner werken ze aan diens zorgplan. Ook onderhouden zij de contacten met ‘buiten’: de politie, de buurt(beheergroep), ketenpartners en collega-zorgverleners.

6
Wat staat er in een zorgplan?

In het zorgplan staat vermeld waar de bewoner aan wil werken, welke doelen hij wil bereiken op de verschillende levensterreinen. De bewoner heeft daarin zelf de regie en wordt daarin begeleid door de persoonlijk begeleider. Het kan zijn dat een bewoner wil afkicken om weer zelfstandig te kunnen wonen en werken. Het doel kan ook zijn: minderen met alcohol, een schuldhulptraject starten of het contact met familie herstellen. Elke stap is er een en als het vandaag niet is gelukt, proberen we het morgen gewoon weer.

7
Zitten bewoners de hele dag op hun kamer?

Dat hangt af van hun problematiek. In het algemeen wordt er gezamenlijk gegeten en zoeken bewoners elkaar op in de gezamenlijke woonkamer. Ook worden er onder leiding van vrijwilligers diverse activiteiten ontplooid zoals samen muziek of kunst maken, sporten of meehelpen met huishoudelijke taken. Voor de ene bewoner is dagelijks uit bed komen een hele prestatie, anderen doen drie of vier dagdelen per week dagbesteding buiten de deur. Activering is een belangrijk onderdeel van de herstelgerichte aanpak van het Leger des Heils. ‘Werk is de beste zorg’.

8
Wat houdt dagbesteding in?

We kijken op maat wat past bij individuele bewoners. Soms zijn het inpakklussen die op de Domus-locatie gebeuren, soms gaan bewoners buiten de deur werken in het groen, de schoonmaak, houtbewerking, assemblage of horeca. Het Leger des Heils heeft hiervoor een aparte tak: 50|50 workcenter. De bewoners verdienen met dit werk een zakcentje, wat welkom is gezien de schuldsaneringstrajecten waar de meesten in zitten.

Paul en Hamid wonen in een Domus. Wat betekent het voor hen dat zij na een roerig leven hier wonen en weer vorm kunnen geven aan hun leven? Lees hun verhalen. 

'Niemand komt meer aan mij'

'Niemand komt meer aan mij'

04 oktober 2022 •
'Met mij gaat het goed'

'Met mij gaat het goed'

13 oktober 2022 •