Vrijwilligers vakantieweken

Jaarlijks organiseert het Leger des Heils vakantieweken voor ouder(s) met kind(eren), kinderen en tieners. Voor hen die zonder onze hulp niet kunnen genieten van een week ontspanning, even 'weg van huis'. Om deze groepen een fantastische tijd te bezorgen is de inzet van 130 vrijwilligers nodig.

Wie zoeken wij?

We zoeken vrijwilligers met een agogische opleiding, maar ook vrijwilligers die aansluiting hebben met deze doelgroep. Dit zijn namelijk mensen die vaak veel hebben meegemaakt. Voor onze kinder- en tienervakanties zoeken we vrijwilligers met een verpleegkundige achtergrond.

Verder vragen we dat vrijwilligers:
 - achter de doelstelling van het Leger des Heils kan staan.
 - de gedragscode uitstralen.
 - een Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen voor het werken met jeugd.

Je krijgt een training aangeboden door de Leger des Heils Academie.

Wanneer?

We zoeken nog vrijwilligers voor onze vakantieweken in 2022.

Meer informatie

Voor verdere informatie over de sociale vakanties of over het vrijwilligerswerk, neem contact op met Gert Kraaijveld via g.kraaijveld@legerdesheils.nl of 06 - 512 669 77.