Huis en Haard

Beschermd wonen voor dak- en thuislozen met psychiatrische problemen

Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.

De hulp van Huis en Haard sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Er is aandacht voor psychiatrische problematiek, verslavingen en een eventuele relatie met justitie. Als het nodig is hebben we contact met collega-instellingen of instanties.

In de maatschappij

Het doel van Huis en Haard is dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding en werk. Zo dragen we bij aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Problemen worden hanteerbaar en er worden minder strafbare feiten gepleegd. Hierdoor voorkomt Huis en Haard dakloosheid, overlast en criminaliteit en draagt het programma bij aan het terugdringen van recidive.

Gerrit

"Ik heb moeite om me te concentreren en hoor vaak stemmen in mijn hoofd. Ik heb jaren op straat gezworven, op zoek naar geld en bier om de stemmen te onderdrukken. Dit was niet gemakkelijk. Sinds kort woon ik bij Huis en Haard. Hier leer ik omgaan met mijn problemen en krijgen mijn dagen weer structuur"

Duur

Huis en Haard Den Haag: maximaal 2 jaar 
Huis en Haard Wenckebach: langdurig

Aanmelden

Aanmelding kan met een nog geldige ZZP GGZ-C-indicatie, een VG indicatie vanuit de WLZ, een gemeentelijke beschikking voor beschermd wonen of een justitiële indicatie.
Als u geen indicatie heeft, kunt u contact opnemen en kunnen wij beoordelen wij of u toch in aanmerking komt voor een beschikking voor beschermd wonen. U wordt dan samen met uw eventuele verwijzer uitgenodigd voor een intakegesprek.

Bureau Traject Management
T 070 - 360 55 07
gld.btminfo@legerdesheils.nl

Regio Noord-Holland:
Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM)   

Hoe bereikbaar:
De trajectmanagers vijf dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar op 088-065 71 32 en op BTM.haarlem@legerdesheils.nl