De Breehof | beschermd wonen

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek
Product
Huis en Haard
Gemeente
Emmen
Aanmelden

Aanmelden en informatie

Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-0652288 en trajectmanagement.no@legerdesheils.nl 

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.
Toon meer
De Breehof | beschermd wonen  />
								<div class=
location_on
Zijtak Westzijde 125
7833 BE Nieuw-Amsterdam

Informatie & kenmerken

Bij Huis en Haard wonen mensen met psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. De meeste van hen zijn dak- of thuisloos geweest. Mensen met verward gedrag vinden bij Huis en Haard een beschermd en veilig thuis. Bewoners krijgen hulp bij het vinden van structuur en een passende dagbesteding, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer
Eigen appartement
Eigen keuken
Eigen sanitair
interests
Dagbesteding aanwezig

Specificaties

Beschrijving

De Breehof is een woonlocatie voor volwassenen die niet op zichzelf kunnen wonen en langdurig ondersteuning nodig hebben. De mensen die bij ons verblijven ervaren veelal problemen op het psychiatrische vlak, verslaving, verslavingsverleden, financiën.

Product/ zorgaanbod

Op de Breehof is 24 uur per dag begeleiding. Mensen hebben hier een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Door de complexe problematiek is dat niet altijd eenvoudig. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en worden doelen gesteld om aan te werken. De belangrijkste doelstelling is, dat mensen zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.  

Daginvulling

Belangrijk onderdeel van het herstel van het gewone leven vinden wij het hebben van een zinvolle daginvulling. Uitgangspunt is daarom dat iedere deelnemer die bij ons woont een vorm van dagbesteding krijgt. Binnen het 50|50 Workcenter van het Leger des Heils zijn tal van mogelijkheden. Wanneer dit niet passend is, kijken we samen met de deelnemer naar mogelijkheden extern. Soms is het (nog) niet haalbaar voor een deelnemer om naar het Workcenter te gaan, dan zijn er ook mogelijkheden om dagbesteding op locatie te doen.