Hulptroepen van het Leger des Heils na de overstromingen in Limburg, juli 2021

Noodhulp in Nederland

Overal waar mensen als gevolg van extreme omstandigheden in de knel komen, biedt het Leger des Heils de helpende hand. Doordat we locaties hebben in heel Nederland, zijn we vaak snel ter plaatse om te helpen bij noodsituaties als de COVID-19 pandemie, de vluchtelingenstroom uit Oekraïne of bij gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Tijdens de coronacrisis kwam het Leger des Heils snel in actie. We wisten: dit gaat moeilijk worden. Dak- en thuisloze mensen konden niet aan de oproep van het kabinet voldoen om binnen te blijven, en liepen veel meer risico om besmet te raken. Onze campagne 'Thuisblijven, hoe dan?' was erop gericht om ook deze mensen een veilige plek te bieden tijdens de pandemie. 

Het Leger des Heils schiet te hulp in situaties waarin mensen worden geconfronteerd met catastrofes en calamiteiten. Dit doen we vanuit onze missie, waarin we er – zonder onderscheid – willen zijn voor iedereen. Slachtoffers voelen zich vaak machteloos, ontredderd en verdrietig. Het Leger des Heils biedt op allerlei manieren hulp en ondersteuning, vaak in opdracht van of in samenwerking met de overheid en andere organisaties en instanties. 

Praktische noodhulp en geestelijke ondersteuning

De hulp die we bieden is heel praktisch. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het schoonmaken van ondergelopen woningen na een overstroming, het thuisbezorgen van maaltijden tijdens een pandemie of het sturen van transporten met hulpmiddelen naar een getroffen gebied. Naast praktische hulp hebben mensen in een noodsituatie vaak ook behoefte aan een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Naast praktische hulp biedt het Leger dus ook geestelijke ondersteuning aan slachtoffers. 

Leger des Heils helpt getroffenen Limburg met schoonmaakteams

Leger des Heils helpt getroffenen Limburg met schoonmaakteams

18 juli 2021 •
Met een team van bijna dertig mensen helpt het Leger des Heils in het rampgebied.

Internationale hulp

Ook internationaal staat het Leger des Heils dag en nacht paraat om noodhulp te bieden, waar ook ter wereld. We zijn actief in 134 landen wereldwijd en zijn veelal in staat om direct in de omgeving hulp te bieden of te organiseren. Dit internationale netwerk van heilssoldaten en medewerkers maakt het gemakkelijk om snel en effectief hulp te bieden bij een noodsituatie. The Salvation Army werkt volgens een reeks internationaal erkende normen die gebaseerd zijn op de principes van menselijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid, waarbij we de rechten erkennen van alle mensen die getroffen zijn door een ramp of conflict. Deze gemeenschappelijke beginselen en rechten kunnen als volgt worden samengevat:  

  • Het recht op een waardig leven
  • Het recht op humanitaire hulp
  • Het recht op bescherming en veiligheid. 

Een jaar oorlog in Oekraïne

Een jaar oorlog in Oekraïne

22 februari 2023 •
Het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije zet vrijwel direct alles op alles om vluchtelingen uit oorlogsgebieden in Oekraïne te kunnen...

Noodhulp bieden vanuit overtuiging

Overal waar individuen en gemeenschappen in nood zijn, proberen we mensen te ondersteunen en opnieuw in hun kracht te zetten. Onze harten en handen gaan uit naar degenen die hulp en liefde nodig hebben in tijden van wanhoop en verdriet. We doen dit vanuit de overtuiging dat God het belangrijk vindt dat we mensen in moeilijke situaties helpen. Zoals in de Bijbel staat: "Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broers of zussen, dat hebben jullie voor mij gedaan" (Matteüs 25, vers 40).

Snel in actie komen tijdens noodsituaties kost geld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan benzinekosten om naar het getroffen gebied te reizen of het inkopen van eten, drinken en medische hulpmiddelen. Wil jij dit mogelijk maken? Met de structurele steun van donateurs kan het Leger des Heils snel helpen in acute nood.