Over korps Arnhem

Korps Arnhem is een afdeling van het Leger des Heils. Wij proberen een gemeenschap van christenen te zijn die in woord en daad de liefde van God doorgeeft aan anderen.  Dat proberen we te doen door onze samenkomst, door geloofsverdiepende activiteiten, maar ook door dienstbaar te zijn in de wijk/in de stad. Wij geloven dat de liefde van God voor iedereen is. Jezus is daarin ons voorbeeld, en ons streven is dat mensen kiezen om Jezus te volgen.


Het Leger des Heils heeft een Legerstructuur. Dat klinkt logisch voor een Leger, maar voor een christelijke gemeenschap is dat niet zo gewoon.  Korpsen, soldaten, officieren, het klinkt allemaal misschien vreemd en streng. We geloven dat onze keuze voor Jezus niet vrijblijvend is, en dat wij een taak hebben om te strijden tegen het onrecht, eenzaamheid, verslavingen, tegen alles wat ons van God vandaan houdt. Dat doen we op een zichtbaar radicale manier. Zichtbaar om onszelf ‘bij de les’ te houden, maar ook zichtbaar voor onze omgeving.
Maar dat betekent niet dat het een select clubje mensen is. Iedereen is welkom! Iedereen is vrij om eens een activiteit te bezoeken en kennis te maken met het Leger des Heils en God.


Meer informatie over het Leger des Heils vindt u op de site van ons hoofdkantoor: www.legerdesheils.nl
Meer informatie over wat we geloven: https://www.legerdesheils.nl/christelijke-identiteit