Vermist persoon

Het Leger kan helpen bij het zoeken naar vermiste personen. Het betreffen onder meer mensen die dak- en thuisloos zijn en - soms al lang geleden - het contact met hun familie verloren hebben. Family Tracing Services (FTS) is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, afdeling Onderzoek & Ontwikkeling. Tijdens de zoektochten naar vermiste personen wordt het uitgebreide (internationale) netwerk van het Leger des Heils ingezet.

Wat wij bieden

Kosteloze hulp bij het opsporen van vermiste familieleden. In sommige situaties bemiddelen wij bij het herstel van familierelaties.
Hierbij wel rekening houdende met de volgende criteria:

  • We sporen in principe alleen iemand op als zijn of haar partner of een familielid een aanvraag heeft ingediend.
  • We werken alleen mee aan het herstel van contact als de vermiste persoon daar toestemming voor geeft.
  • Aanvragen met een juridisch of zakelijk oogmerk worden in principe niet geaccepteerd.

Contact

Via ons contactformulier (zie onderaan deze pagina) kun je een verzoek tot opsporing indienen. Als je een persoon in het buitenland zoekt, wil je dan -indien mogelijk- het formulier in het Engels invullen, zodat onze collega's in het betreffende land het formulier kunnen behandelen.

Tevens zijn wij gedurende de werkweek op maandag en donderdag te bereiken op +31 (0)36 53 98 111.

Geschiedenis

Het opsporen van vermiste familieleden heeft overal ter wereld altijd bij het Leger des Heils gehoord. In Nederland is het misschien wel toevallig ontstaan, toen het Leger des Heils in dit land voet aan de grond zette. Het magazine Strijdkreet heette toen nog Oorlogskreet en in één van de eerste uitgaven stond een oproep van een vader die zijn dochter zocht. Dat is de aanleiding geweest voor het oprichten van het huidige FTS. Het werd toen nog ‘Opsporingen’ genoemd, wat later is versmald naar FTS, omdat het Leger des Heils alleen vermiste familieleden opspoort. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook in de Tweede Wereldoorlog werden veel soldaten vermist, die naar het front waren vertrokken. De activiteiten van FTS namen in die tijd sterk toe. Het Leger des Heils heeft veel families geholpen met het zoeken van hun zoon of vader.

Gegevensbescherming

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg weet zich volledig gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De afdeling Family Tracing Services gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van zowel de Aanvrager als de Vermiste persoon, mede in het kader van de AVG. 

De door overheden afgestane adresinformatie wordt uitsluitend gebruikt  voor Family Tracing Services en zal niet worden aangewend t.b.v. fondsen- en of ledenwerving. Voor de gevolgen van het publiceren van een (digitaal) beschikbaar gestelde foto aanvaardt de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg geen verantwoordelijkheid.  

Het werk van de afdeling Vermiste personen – Family Tracing Services wordt pro deo uitgevoerd door de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Aan een opdracht tot tracering van een vermist persoon c.q. familielid kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactformulier

Vul een correct emailadres in