Financiële ondersteuning

Draagt u het korps een warm hart toe? Maar is vrijwilligerswerk geen mogelijkheid? Dan kunt u ons ook financieel ondersteunen. Dat hebben we ook nodig om ons werk te kunnen doen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL40 RABO 0116891610. We danken u hartelijk voor uw bijdrage!