Ik strijd mee met mijn bedrijf!

Onze deelnemers willen meedoen! Meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Is er in jouw organisatie plaats voor bijzondere mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken? Of heeft jouw organisatie producten of diensten waar onze deelnemers wat aan hebben? Laat het ons weten. Een financiële bijdrage is natuurlijk ook zeer welkom.

Is dit iets voor mijn bedrijf?

Maatschapplijk verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker. Klanten kiezen graag voor bedrijven die sociale en maatschappelijke doelen nastreven. Dat is natuurlijk een goede reden om met ons in zee te gaan. Nog veel belangrijker is dat werken met onze deelnemers een verrijking is van je organistatie omdat deze boeiende en gemotiveerde medewerkers een inspiratiebron zijn voor zowel je klanten als je personeel.

Waarom jouw bedrijf belangrijk is

Bedrijven zijn voor ons om diverse redenen goud waard. Als je als deelnemer zo je best hebt gedaan om je leven weer op de rit te krijgen, hoort daar bij dat je weer deel gaat nemen aan het arbeidsproces. Om je eigenwaarde terug te vinden, om weer een normaal ritme te krijgen, eigenlijk gewoon om weer mee te kunnen doen!

Samenwerking met bedrijven

Samenwerken met bedrijven is belangrijk voor de zichtbaarheid van kwetsbare mensen in de samenleving. Samen met bedrijven geven we hen een podium waarmee we aandacht kunnen vragen voor deze doelgroep met hun problemen en hun mogelijkheden. Dille & Kamille verkoopt bijvoorbeeld houten producten die gemaakt zijn door onze deelnemers op één van onze 50|50 leer-werkplekken. Onder de naam 50|50 zijn er diverse re-inegratietrajecten in verschillenden sectoren zoals horeca, groenvoorziening, techniek en schoonmaakservice.

Samenwerking Dille & Kamille en 50|50 Wood
50|50 wood maakt houten artiklen die verkocht worden bij Dille & Kamille

Helpen met veilige werkplekken

Als sociale ondernemer kun je onze deelnemers en stap vooruit helpen op hun weg naar zelfstandigheid. Participatie is daarbij het toverwoord. Onze partners gunnen onze deelnemers dat ze weer meedoen, ook als ze iets meer tijd nodig hebben dan hun collega's. Of als ze af een toe een fout maken. Omdat er meer is dan winst of efficienty.

Helpen met jouw product of dienst

Soms heef je bedrijf producten of goederen beschikbaar die vragen om een nieuwe bestemming. Niet omdat ze kwalitatief niet goed zijn, maar omdat ze om een andere reden niet meer in het reguliere verkoopproces passen. Het Leger des Heils helpt je graag zoeken naar een goede bestemming waar deze producten met enthousiame worden ontvangen.

Helpen met je kennis

Ook de kennis van je bedrijf of van je medewerkers is een asset waar onze deelnemers veel aan kunnen hebben. Misschien kunnen je medewerkers helpen met het uitleggen van ingewikkelde brieven van instanties, technisch of juridisch advies geven of op een andere manier helpen. Wij komen graag met je in contact.

Financiëel helpen

Bestaat je bedrijf 25 jaar? Heb je een inzamelingsactie gehouden onder je klanten? Wil je de maatschappelijke doelstellingen van je organisatie realiseren? Een donatie namens je bedrijf is uiteraard ook zeer welkom. Wij komen graag met je in contact.

Ik strijd mee met mijn tijd!

Ben je een doener en wil je zelf de handen uit de mouwen steken en aan de slag? Dat kan. Word collectant, vrijwilliger of start een actie.

Ik strijd mee met mijn donatie!

Jij kunt ons op veel manieren helpen. Groot of klein, wij zijn dankbaar voor elke gift. Doe een donatie online of steun ons met een machtiging. Wil je nog een stapje verder gaan, overweeg ons dan een schenking te doen via een schenkingsakte of via je testament. 

Ik strijd mee met al mijn inzet!

Wordt jij onze collega? Kijk op onze vacaturepagina of er een vacature is  die geknipt in voor jou. Of wil je juist je geloof en geestelijk leven meer handen en voeten geven?  Vind dan bij ons je roeping.

Samen met Donut Worry Be Happy organiseert het Leger des Heils elk jaar op de eerste vrijdag van juni DonutDay waarbij aandacht gevraagd wordt voor de buurthuiskamers van het Leger des Heils.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.