Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

De Wending (Ommekeer) | Verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding

Domus | Beschermd wonen voor verslaafde mensen

Grijs Genoeg(en) | Woonbegeleiding voor ouderen

Herstart | Kordurende opvang voor volwassenen

Hospice | Palliatieve zorg

Housing First | Woning met ambulante begeleiding voor (verslaafde) daklozen

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

MeerZorg Huis en Haard Plus | Specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg, palliatieve zorg en behandeling

In Balans | Woonbegeleiding voor volwassenen

JongLeren | Hulpaanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen (Leefgroepen, Mentorhuis, Maatschappelijke Opvang Jongeren, Woonstart voor Gezinnen)

Mobiele Schoonmaak | Woning schoonmaak bij zeer ernstige vervuiling

MTFC | Multidimensional Treatment Foster Care

Pleegzorg | Pleegzorg voor kinderen en jongeren

Preventieve Woonbegeleiding | Preventieve woonbegeleiding voor volwassenen

Van de Straat | Nachtopvang

Vast en Verder | Woontraining voor jongeren

Veldwerk | Outreach

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding