Veldwerk

Veldwerk

Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op. Dit noemen we veldwerk. We proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden te vinden en bieden hen praktische hulp. Zo slaan we een brug naar de verdere hulpverlening, bij wie deze mensen vaak niet in beeld zijn.

We doen dit door in grote steden op pad te gaan met een Soepbus of -fiets. Op vaste dagen en tijden delen we soep, brood en koffie uit aan mensen op straat die naar ons toekomen. Ook gaan we actief op zoek naar buitenslapers. We zoeken onder bruggen, in parken en op plekken waarvan we weten dat er dakloze mensen verblijven. Zo zien we direct hoe de situatie van deze mensen eruitziet en wat we eventueel kunnen betekenen.