Op weg naar een zelfstandig bestaan

Nieuws 13 oktober 2023

Op maandag 16 oktober 2023 heropenen we de deuren van onze zorglocatie aan de Pitrusvaart 73 in Zoetermeer. Op deze locatie worden vrouwen opgevangen, die een steuntje in de rug nodig hebben bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Er is plek voor 9 vrouwen.

Niet elke jongere zet even gemakkelijk de stap naar een eigen huis. Er spelen bij de meiden soms psychiatrische problemen, gevolgen van misbruik of problemen vanuit het verleden. Sommigen hebben een geschiedenis in de hulpverlening of hebben tijdelijk op straat geleefd.

In het trainingsprogramma KTC (KamerTrainingsCentrum) op de Pitrusvaart leren ze van onze professionals belangrijke vaardigheden. Sociale vaardigheden en woonvaardigheden zoals omgaan met financiën en koken. Maar ook omgaan met problemen zoals schulden. In de periode dat deze meiden op de Pitrusvaart wonen, zoeken we naar passende dagbesteding, zoals een baan, vrijwilligerswerk of opleiding. Het doel is dat ze na één of twee jaar zelfstandig kunnen wonen.

Op donderdag 12 oktober was er een informele bijeenkomst voor buurtbewoners en ketenpartners in Zoetermeer. Daarbij waren 2 toekomstig bewoners van de Pitrusvaart aanwezig, die de bezoekers een rondleiding gaven en zelfgemaakte hapjes uitdeelden. We zijn dankbaar dat we hen, en 7 andere meiden kunnen ondersteunen bij het herstel van het gewone leven.