In gesprek met Linda Bos, Coördinator Vrijwillige Inzet Regio Oost

Nieuws 10 april 2024 Tekst: Ingeborg Sollie

Linda Bos werkt sinds juni 2023 als Coördinator Vrijwillige Inzet. In deze functie zorgt zij o.a. voor de werving, het plaatsen, behouden en begeleiden van vrijwilligers. Zij vertelt meer over haar werk en waar de grootste uitdagingen liggen.

  • Linda, wij hebben dik tweehonderd vrijwilligers die zich voor ons inzetten. Dat zijn er heel veel. Zijn het er genoeg?

Dat zijn er zeker heel veel! We hebben een variëteit aan vrijwilligers die zich met veel passie inzetten in regio Oost. En het aantal vrijwilligers blijft groeien; dat vind ik ontzettend waardevol en belangrijk. Vrijwilligers vormen namelijk een brug van de marge naar het hart van de maatschappij. Dit draagt bij aan het herstel van deelnemers in LdH-programma’s. Vrijwilligers hebben hun eigen mogelijkheden en talenten om die brug te slaan. En er zijn nog een heleboel bruggen te bouwen! Op onze website zijn de vrijwilligersvacatures te vinden, en daarnaast is iedereen natuurlijk welkom voor een oriënterend gesprek. 

  • Vrijwilligerswerk verandert. Wat is het verschil tussen vroeger en nu? En waar zitten de grootste uitdagingen?

“Vroeger was alles anders!” hoorde ik een 71-jarige vrijwilliger laatst zeggen. Toen ik hierop doorvroeg, kwamen we in gesprek over ‘noaberschap’, waar deze vrijwilliger mee opgegroeid is op het platteland. ‘Noaberschap’ (letterlijk nabuurschap) betekent in de breedste zin: naar elkaar omzien en elkaar waar nodig is, helpen. In goede en in slechte tijden.

'Het is een uitdaging om samen met onze vrijwilligers aan te blijven sluiten bij de groeiende behoefte van mensen die hulp nodig hebben.'

Dit deed mij beseffen dat wij vandaag de dag als grote uitdaging hebben om elkaar niet uit het oog te verliezen, middenin een samenleving die steeds individualistischer wordt. Mensen met een psychosociale kwetsbaarheid zijn steeds vaker aangewezen op informele zorg (waar de vrijwillige inzet ook onderdeel van is). Het is een uitdaging om samen met onze vrijwilligers aan te blijven sluiten bij de groeiende behoefte van mensen die hulp nodig hebben. Dit vraagt naar mijn idee om creativiteit en daadkracht.

  • Je gaat ook voor vrijwilligers een 'introductiedag' organiseren, net als voor alle medewerkers en stagiairs, waarom?

Sterker nog, de eerste introductiedag heeft al plaatsgevonden (: De introductiedag heeft als doel:

  • Dat vrijwilligers zich gewaardeerd, verbonden en gezien voelen (in de context van binden & boeien);
  • Dat vrijwilligers inzicht krijgen in onze organisatie waar ze aan de slag gaan/zijn, zowel voor wat betreft de voorgeschiedenis als het heden;
  • Dat vrijwilligers inzien hoe we met deelnemers willen omgaan vanuit de ‘Leger des Heils aanpak’ en ‘Herstel van het gewone leven’;
  • Vrijwilligers binden en boeien;
  • En uiteraard dat vrijwilligers met (nog meer) enthousiasme hun vrijwillige inzet uitvoeren!

  • Heb je in 2024 een gebeurtenis waar je echt specifiek naar uitkijkt?

Ik kan niet kiezen, haha! We hebben veel mooie projecten voor de boeg vanuit de thema’s: inbedding, begeleiding, scholing, inspiratie, werving en waardering van vrijwilligers. Ik kijk specifiek uit naar de regionale evenementen van het Leger des Heils waar zowel medewerkers als vrijwilligers voor uitgenodigd zijn. Dit is ‘together we are one’ ten voeten uit!

  • Tot slot, doe jij zelf ook vrijwilligerswerk?

Ja, ik doe vrijwilligerswerk bij dierencentrum de Ark in Harderwijk. Wij vangen (zwerf-) dieren op. Verder ben ik betrokken bij de worship in mijn kerk (Mozaïek) als elektrische gitarist.