Aanmelden

Als er bij u of bij uw cliënt sprake is van één of meer onderstaande problematiek, dan kunt u contact leggen met Bureau Traject Management. Ons werkgebied betreft de AV-regio, Drechtsteden, West-Brabant en Zeeland.

Aanmeldingsprocedure

Bij het Bureau Traject Management (BTM) geeft u een toelichting op de situatie van degene die u wilt aanmelden of van uzelf. BTM plant vervolgens een intakegesprek met u (de client) op één van de locaties. In sommige situaties kan een intakegesprek ook thuis plaats vinden.

Wij helpen u graag als het problemen betreft op één of meerdere van de volgende aandachtsgebieden:

1. Huisvesting (bijvoorbeeld dreigende uitzetting, ontruiming);
2. Woonvaardigheden (te denken valt aan ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het weer vinden van een juist dag- en nachtritme);
3. Lichamelijke gesteldheid;
4. Psychische gesteldheid (te denken valt aan trauma's die in het verleden zijn opgelopen, die het moeilijk maken om een gestructureerd leven op te bouwen en/of vast te houden);
5. Verslaving;
6. Sociale vaardigheden (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning);
7. Relatie met justitie;
8. Financien (ondersteunen bij het vinden van een budgetbeheerder en/of ondersteuning bij het nakomen van afspraken bij de Sociale Dienst of Schuldhulpverlening);
9. Dagbesteding (het niet kunnen vinden van passend werk of dagbesteding door eventueel een verleden met justitie);
10. Zingeving (te denken valt aan geloofsvragen of aan vragen over de zin van het leven).

Aanmelden

Cliënten en verwijzers kunnen contact opnemen met Leger des Heils Rijnmond Zuidwest via de volgende telefoonnummers.

Bureau Traject Management Leger des Heils RZW
T 088 06 55 111 op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur
E btm.mcr@legerdesheils.nl