Ambulante begeleiding en hulp

Sommige mensen of gezinnen lukt het niet om volledig zelfstandig te wonen. Met ambulante begeleiding kunnen mensen met een combinatie van complexe problemen toch zo zelfstandig mogelijk wonen en tegelijk werken aan hun problemen.

Bekijk onze producten en locaties

Ambulante begeleiding betekent dat iemand hulpverlening aan huis krijgt. Door ambulante begeleiding houden de mensen die de hulp ontvangen zelf de regie over hun leven. Het Leger des Heils biedt ambulante begeleiding aan verschillende doelgroepen, zoals gezinnen, jongeren, ouderen, (ex-)verslaafde mensen en ex-dakloze mensen.

Wat is ambulante begeleiding?

Bij ambulante begeleiding komt een hulpverlener aan huis bij een hulpbehoevende. Dit gebeurt op regelmatige basis, bijvoorbeeld een keer per week. Het Leger des Heils biedt kortdurende trajecten, waarbij wordt toegewerkt naar volledig zelfstandig wonen. Er kan ook een langdurig traject nodig zijn. Meestal wordt ambulante hulp gefinancierd door de gemeente, soms door een zorgverzekering.  

Voor wie is ambulante hulpverlening?

Het Leger des Heils biedt ambulante hulpverlening aan mensen of gezinnen met meerdere en complexe problemen. Vaak is er sprake van een combinatie van de volgende problemen:

  • verslavingsproblematiek;
  • financiële problemen;
  • psychiatrische problemen;
  • zorgmijdend;
  • moeilijk om een eigen woning vast te houden (vanwege een verleden van dakloosheid);
  • weinig of geen woonvaardigheden, vervuild huis, weinig sociale contacten.  
Deelnemer Anton deelt zijn verhaal

Deelnemer Anton deelt zijn verhaal

Anton (39) heeft een paar zware jaren achter de rug. Maar hij werkt hard aan zijn herstel.

De impact van ambulante hulpverlening

Ambulante begeleiding betekent veel voor de mensen die de hulp ontvangen. Het betekent dat zij in hun eigen huis kunnen blijven wonen, op een voor hen comfortabele plek. Zij hebben een rustige plek voor zichzelf, waar ze aan hun problemen kunnen werken.

Ook voor de buurt kan het fijn zijn als een medebewoner ambulante hulp krijgt. Hun buur ontwikkelt meer woonvaardigheden, waardoor eventuele overlast beperkt wordt.

Veelgestelde vragen

Wat betekent ambulant?

Het woord ‘ambulant’ komt uit het Latijn en is afgeleid van het werkwoord ‘ambulare’, dat ‘lopen’ betekent. In de combinatie ‘ambulante hulpverlening’ betekent het dat de hulpverlening geen vaste standplaats heeft: de hulpverlener reist van plek naar plek om mensen thuis te bezoeken.  

Waar biedt het Leger des Heils ambulante hulpverlening aan?

Het Leger des Heils biedt ambulante begeleiding door heel Nederland. Klik op een van de opties bovenaan de pagina om te zien waar die vorm van ambulante begeleiding wordt aangeboden.

Voor wie is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is er voor mensen die behoefte hebben aan zorg, maar wel zelfstandig kunnen wonen.

Wil je een casus bespreken?