Over ons

De Thomas Estill / Schoch de Ravallet groep is een samenvoeging van de meisjesgroep Schoch de Ravallet en de jongensgroep Thomas Estill. Deze, uit de Leger des Heils voortgekomen, groepen hebben een rijke historie in Dordrecht.

Beide opgericht in 1923 als Troep 13 (meisjes) en Troep 15 (jongens) vanuit het Leger des Heils korps in Dordrecht. Exacte datums van oprichting zijn niet bekend, maar gezien de nummering zullen de meisjes iets eerder begonnen zijn dan de jongens.

Voor beide groepen geldt dat tot eind jaren dertig de activiteiten van de Leger des Heils Padvindersbond ook heel sterk gericht op het Leger des Heils. Er was vrijwel geen overleg tussen de Nederlandse Padvinders Vereniging/Nederlands Padvindsters Gilde en de Leger padvinderij.

Nadat een aantal Leger padvinders/sters in 1937 op de Wereld Jamboree waren geweest en een heel ander soort padvinderij ‘ontdekten’ kwam het contact tussen de verenigingen in een stroom versnelling. Vanaf 1938 was er een officieel overleg en (met de oorlogsjaren uiteraard er tussen) in 1948 sloot de Leger des Heils Padvindersbond zich aan bij het NPV / NPG. De Leger groepen bleven echter wel hun Leger des Heils identiteit behouden, zij het met het spelaanbod en de uniformen van de 2 genoemde verenigingen.

In 1972 is Scouting Nederland ontstaan door fusie van de 4 resterende verenigingen. Tot vandaag de dag hebben Leger des Heils groepen specialen afspraken met Scouting Nederland om hun identiteit te bewaren.

Op de pagina’s Schoch de Ravallet en Thomas Estill zullen we wat dieper ingaan op de historie van beide groepen.

Kunt u ons meer geschiedkundige informatie verschaffen over onze groep, dan houden we ons aanbevolen.