Hoe kan ik mij aanmelden voor hulp

Heb je te maken met verslaving, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld, psych(iatri)sche problemen? Je kunt dan bij ons terecht! De gemeente beslist in de meeste gevallen over de zorg. Deelnemers kunnen bij de gemeente zorg aanvragen. De gemeente bekijkt je situatie en behoefte en neemt een besluit.