Van de Straat

Maatschappelijke Opvang Valleiregio

Dak- en thuisloze mensen kunnen 24-uur per dag terecht bij Van de Straat/Maatschappelijke Opvang Valleiregio in Ede. Wij richten ons op de Gelderse Valleiregio: de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel en Barneveld. Bij opname komt men in eerste instantie binnen op de eerste opvang. Via maatschappelijk werk wordt een traject opgestart. Na enkele weken vindt doorstroming plaats naar het Sociaal Pension, dat deel uitmaakt van de Maatschappelijke Opvang Valleiregio.
image

Persoonlijk contact

We leggen contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of we ze mogelijk ergens mee kunnen helpen. We ondersteunen ze om weer deel te nemen aan het ‘gewone’ leven. Samen zoeken we naar een zinvolle dagbesteding die aansluit op de eigen kracht van de bezoeker. Van de Straat is een brug naar andere vormen van hulpverlening. 
De Winteropvang is een variant van Van de Straat en alleen beschikbaar gedurende strenge vorstperiodes voor dak- en thuisloze mensen die anders de nacht op straat moeten doorbrengen.

Peter

"Mijn vrouw zette mij op straat, omdat ik maar niet van de fles kon afblijven. Bij vrienden en familie kon ik niet meer terecht. Na een paar nachten slapen in het park, nam iemand me mee naar Van de Straat. Hier kon ik eindelijk weer een nacht doorslapen en douchen. De medewerkers hier hebben me op het spoor gezet van de hulpverlening. Stap voor stap ga ik aan de slag met mijn problemen. "

Eigen kracht

Van de straat is laagdrempelig en toegankelijk voor mensen die zelf niet snel hulp zoeken. Daarmee is het een vindplaats voor kwetsbare mensen en ontstaat er gemakkelijk contact met hulpverleners. We gaan uit van de kracht van de bezoeker en spreken deze kracht aan. We stimuleren bezoekers richting dagbesteding of werk. Dit draagt bij aan arbeidsre-integratie van kwetsbare doelgroepen. Bezoekers krijgen zo weer perspectief op een zelfstandig leven. Zo dragen Van de Straat bij aan het voorkomen van overlast en criminaliteit.

Aanmelden

Aanmelding verloopt via de gemeente Ede of rechtstreeks bij de Maatschappelijke Opvang buiten kantoortijden. Meer informatie opvragen en aanmelden kan via ons Klant Contact Centrum Gelderland, tel. 088 – 090 18 10.