Hulpaanbod in Gelderland en Twente

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet! Voor Informatie, Contact en Aanmelden, voor alle locaties in regio Oost "Gelderland en Twente", kunt u contact opnemen met Bureau Trajectmanagement (088 090 18 10)

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

De Wending (Ommekeer) | Verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding

Domus | Beschermd wonen voor verslaafde mensen

Grijs Genoeg(en) | Woonbegeleiding voor ouderen

Herstart | Kordurende opvang voor volwassenen

Hospice | Palliatieve zorg

Housing First | Woning met ambulante begeleiding voor (verslaafde) daklozen

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

MeerZorg Huis en Haard Plus | Specialistisch verpleeghuis voor somatische complexe zorg, psychogeriatrische problematiek, palliatieve zorg/verpleging

In Balans | Woonbegeleiding voor volwassenen

JongLeren | Hulpaanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen (Leefgroepen, Mentorhuis, Maatschappelijke Opvang Jongeren, Woonstart voor Gezinnen)


Pleegzorg | Pleegzorg voor kinderen en jongeren

Preventieve Woonbegeleiding | Preventieve woonbegeleiding voor volwassenen

Van de Straat | Nachtopvang

Vast en Verder | Woontraining voor jongeren

Veldwerk | Outreach

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding