Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

50|50 | Workcenter Den Haag

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

Bijzondere Schoonmaak | van ernstig vervuilde woningen

Crisisopvang voor gezinnen | Kortdurende, tijdelijke opvang om de acute crisissituatie te doorbreken, Zaanstad

Domus | Begeleid wonen voor verslaafde mensen

Family Tracing Services | Opsporing vermiste personen

Fasehuis Transit | Zaandam, woontraining voor jongeren

Grijs Genoeg(en) | Woonbegeleiding voor ouderen

Herstart | Kordurende opvang voor volwassenen

Hier en Nu | Dagopvang

Housing First | Woning met intensieve begeleiding voor verslaafde daklozen

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

In Balans | Permanente woonbegeleiding

Jongerenwoningen | Woning met begeleiding voor jongeren t/m 22 jr

Kortdurende ouderbegeleiding

Nazorg Ex-gedetineerden | Ambulante woonbegeleiding t.b.v. reintegratie

Restart | woonbegeleiding aan volwassenen

Startpunt

Van de Straat | Nachtopvang

Vast en Verder | Woontraining voor jongeren

Veldwerk

Vliet & Burgh | Crisisopvang en observatie voor kinderen 4-13 jaar

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding voor volwassenen

Zaanerf

Zij aan Zij | Vrouwen- en tienermoeder opvang