Wie we zijn

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Wie we zijn

Maak kennis met de missie, identiteit, geschiedenis, bedrijfsstructuur en nog veel meer van het Leger des Heils.
Via de knoppen aan de rechterkant wordt u doorgelinkt naar de betreffende pagina's op de landelijk website van het Leger des Heils.

Het Leger des Heils - Bedrijfsstructuur

Het Leger des Heils in Nederland bestaat uit diverse entiteiten.
Leger des Heils W&G Noord maakt onderdeel uit van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
Hieronder kunt u doorklikken voor meer informatie over de verschillende entiteiten.

  1. Leger des Heils - Kerkgenootschap
  2. Leger des Heils - Welzijns- en Gezondheidszorg
  3. Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering
  4. Leger des Heils - Fondsenwerving
  5. Leger des Heils - Dienstencentrum
  6. Stichting Leger des Heils

Waarom deze onderdelen?

Tot in 1988 was het Leger des Heils in Nederland (juridisch gezien) een kerkgenootschap. Aan het eind van dat jaar werd de boven genoemde onderverdeling in gevoerd.
Daarmee konden we onze uiteenlopende werkzaamheden beter laten aansluiten bij de Nedelandse maatschappij, zoals die inmiddels geworden was. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de ontzuiling, de opbouw van het sociale stelsel en de groeiende professionalisering in de zorg.
Bovendien was de herstructurering noodzakelijk om tegemoet te komen aan de eisen van de Nederlandse overheid in verband de verschillende financieringsstromen.

Het Leger des Heils internationaal

Leger des Heils Nederland maakt deel uit van The Salvation Army, ofwel het Leger des Heils internationaal.
Dit is wereldwijd in meer dan honderddertig landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt zich in de zogeheten ontwikkelinggebieden.
Eind jaren tachtig heeft het Leger des Heils ook haar werk in het voormalig Oostblok hervat, nadat de organisatie daar jaren lang verboden was. De heilssoldaten en medewerkers in die landen worden vanuit het Westen ondersteund. Zo is Leger des Heils in Nederland mede verantwoordelijk voor de activiteiten van het Leger in Tsjechië.
Klik hier voor meer informatie