Terug naar de Basis

Ketenzorg voor gezinnen waar langdurige ondersteuning nodig is

Opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, psychische problemen ... gezinnen komen soms voor grote uitdagingen te staan. In Terug naar de Basis werken Leger des Heils, Accare en MEE Groningen samen binnen de jeugdzorg om deze gezinnen precies díe hulp te bieden die ze nodig hebben. Niet meer en niet minder.

Ketenzorg op z'n best

Ketenzorg op z'n best, dat is Terug naar de Basis.
In nauwe samenwerking met het Wij(k)team of het CJG kan moeiteloos worden op- of afgeschaald wanneer de situatie daar om vraagt.

Terug naar de Basis werkt met één gezinsplan (Samen 1 Plan) en één aanspreekpunt voor het gezin. Binnen het traject brengt elk van de samenwerkingspartners de eigen expertise in.

Eén traject

Van vraagverheldering en lichte ondersteuning, tot intensieve begeleiding en specialistische behandeling.
Terug naar de Basis biedt het allemaal in één traject.
Mocht toch andere expertise nodig zijn, dan wordt die uiteraard ingeroepen.
Warme overdracht en nauwe samenwerking met alle betrokkenen in het netwerk van het gezin heeft prioriteit.

Duur van het traject

De beschikking voor een traject Terug naar de Basis heeft de looptijd van een jaar. Het gezin gaat daarna zelfstandig of met lichte begeleiding van het Wij(k)team of CJG verder. Wanneer toch meer hulp nodig is, kan een nieuwe beschikking worden gegeven.