Pleegouder worden?

Fijn dat u geïnteresseerd bent in pleegouderschap. Pleegouders bieden kinderen en jongeren de veiligheid, geborgenheid en verzorging die ze nodig hebben.

Aanmelden

Pleegouderschap heeft impact op uw gezinsleven, daarom is het worden van pleegouder niet zomaar een stap.
Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug en moeten wennen aan de nieuwe situatie waarin zij terecht zijn gekomen. Ook voor het pleeggezin geldt dat er een nieuwe situatie ontstaat.

Om u te oriënteren op het pleegouderschap organiseren wij speciale informatieavonden. U vindt de data in het rode blok op deze pagina. U kunt zich voor een informatieavond opgeven via onderstaand formulier of via secretariaat.noord@legerdesheils.nl
U kunt dit mailadres ook gebruiken als u op een ander tijdstip meer informatie wilt.

Besluit u na de informatieavond inderdaad pleegouder te worden dan kunt u zich officieel aanmelden.

Vervolgens zullen de volgende stappen doorlopen worden:

  1. Medewerkers van de afdeling Pleegzorg komen twee keer bij u thuis. Een keer voor gesprek met het hele gezin en een keer voor een veiligheidscheck.
  2. U volgt een pleegzorgcursus. Het gaat hier om vier avonden; eens in de twee weken.
  3. Er volgt een derde huisbezoek, waarbij ook het werkboek, dat u tijdens het hele traject moet bijhouden, besproken wordt.
  4. Tot slot worden zakelijke dingen (contract e.d.) geregeld.
  5. Als dat allemaal achter de rug is, kunt u op korte termijn een pleegkind geplaatst krijgen.

Natuurlijk kunt u zich tijdens het hele traject nog terugtrekken.
Ook van onze kant kunnen wij de procedure stoppen. Wij zullen dat natuurlijk met redenen omkleed met u bespreken.

Wij verwachten van onze pleegouders een positieve christelijke levensovertuiging.

Heeft u vragen? Belt u dan met ons centrale telefoonnummer: 050 - 317 2670.

Niet alleen voor stellen!

Hoewel het woord pleegouders anders doet vermoeden, kunnen ook alleenstaanden pleegouder worden!

Aanmelden informatieavond Pleegzorg

18 oktober in Hoogeveen 29 november in Assen