Pers

Informatie voor de pers

Voor regionale persvragen

Communicatieadviseur Leger des Heils Noord

Bregtje de Wert

T 050 - 317 2670                                            
bregtje.de.weert@legerdesheils.nl

Voor algemene persvragen

Corporate Communicatie

Tijdens kantooruren
T 036 53 98 111

Buiten kantooruren
Menno de Boer
T 06 512 176 53