Informatie voor Pleegouders

Informatie

Naast de impact wat een pleegkind heeft op uw gezin, krijgt u ook te maken met veel wetten en regels.
Op internet is enorm veel informatie te vinden voor Pleegouders. Hieronder hebben we enkele informatieve sites voor u op een rijtje gezet.

  • https://ingevandeweege.blog/
    Deze blog is van een pleegmoeder en bevat veel tips voor pleegouders.
    Het Leger des Heils is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van deze blog.

            Handreiking Pleegvergoeding

            Factsheet financiele regelingen Pleegzorg

  • www.pleegwijzer.nl PleegWijzer heeft als doelstelling het verbinden, ondersteunen en versterken van pleeggezinnen in Groningen en Drenthe.

Niet tevreden ...

... over de begeleiding?
Het Leger des Heils doet zijn best om pleegouders en hun gezin zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat jullie niet tevreden zijn. Dat is jammer en willen we graag weten. Ons advies is dat eerst bespreekbaar te maken met de pleegzorgbegeleider. Is dat niet voldoende, neem dan contact op met de betrokken clustermanager. Die kun je bereiken via de centrale contactgegevens.
Het Leger des Heils heeft een klachtenregeling. Daar kunnen ook pleegouders gebruik van maken, ook al worden ze niet als zodanig in het reglement genoemd!

... over de plaatsende instantie?
Als jullie het niet eens zijn met het beleid of de werkwijze van de plaatsende instantie en gesprekken niet leiden tot een oplossing, dan kunnen jullie een beroep doen op de klachtenregeling van de plaatsende instantie.